pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Var­hais­kas­va­tus vaa­ras­sa

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen sekä opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Se tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia – tai ainakin sen pitäisi tukea ihannetilanteessa.

Varhaiskasvatuksen tilanne on akuutti ja haasteellinen. Ala kärsii työvoimapulasta ja resurssivajeista, ja kasvava eläköityminen lisää työvoimapulaa.