Pääkirjoitus
Tilaajille

Vapaana juoksevat koirat raatelevat joka vuosi kymmeniä poroja ja myös kotieläimiä. Metsästyskoira kannattaa opettaa toimimaan poronhoitoalueella.

Koirien irtipitoa säädellä monessa laissa. Metsästyslain mukaan koirat on pidettävänä kytkettyinä maaliskuun alusta elokuun 19. päivään saakka. Kiinnipitoajalla pyritään varmistamaan luonnoneläimille, kuten linnuille, rauha niiden lisääntymisajan aikana.

Kiinnipitoajan ulkopuolellakin metsästyslaki määrää pitämään koiran kytkettynä, ellei vapaana pitämiseen ole lupaa maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta. Silloinkin, kun koira on luvallisesti irrallaan, on sen aina oltava omistajan hallittavissa.