Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Van­hus­työn hyveitä et­si­mäs­sä

Näkökulma

Työhyvinvoinnin edistäminen hoivakodeissa (Työhyve)-hanke starttasi samoihin aikoihin, kun koronaviruspandemia sai Suomessa jalansijaa asettaen hoivakotien henkilökunnan ja asiakkaat uudenlaisen tilanteen eteen. Mittavat rajoitustoimet ovat vaikuttaneet niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin hyvinvointiin. Hanketta aloittaessamme emme arvanneet, kuinka ajankohtaisen teeman äärellä olimmekaan.

Aristoteles kuvasi hyveitä eettisesti ja moraalisesti arvokkaiksi luonteenpiirteiksi, kun taas työhyveet ovat ominaisuuksia, joita tutkija ja eetikko Antti Kylliäisen mukaan löytyy kaikista työyhteisöistä. Hänen mukaansa työhyveet ovat yksittäisen työntekijän ominaisuuksia, mutta koko työyhteisön omaisuutta. Tällaisia ominaisuuksia ovat vastuullisuus, luotettavuus, joustavuus, rohkeus, suvaitsevuus ja yhteenkuuluvaisuus.