Nimitykset: Sauli Pah­ka­sa­lo on Lapin Kansan uusi pää­toi­mit­ta­ja

Työelämä: Teol­li­suus­liit­to ja am­mat­ti­liit­to Pro aloit­ta­vat tiis­tai­na työ­tais­te­lu­toi­met, ulos­mars­se­ja Lapissa ja Oulussa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Val­tuus­to­aloi­te pe­rus­kou­lun met­säs­tä­jä­tut­kin­nos­ta etenee Ro­va­nie­mel­lä – Pilotti me­neil­lään Ylä­ke­mi­joel­la

Koulupalvelujen mukaan metsästäjätutkinto sopii hyvin paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Rovaniemellä suunnitellaan metsästäjätutkintoa valinnaisaineeksi yläkouluihin. Asiaa selvitetään pilottihankkeessa.
Rovaniemellä suunnitellaan metsästäjätutkintoa valinnaisaineeksi yläkouluihin. Asiaa selvitetään pilottihankkeessa.
Kuva: Vesa Joensuu

Rovaniemellä kokeillaan tänä vuonna, kuinka metsästäjätutkinto sopii osaksi peruskoulua. Taustalla on kesällä jätetty valtuustoaloite.

Aloitteen laatijat esittävät, että Rovaniemen kaupunki mahdollistaisi metsästäjätutkinnon suorittamisen osana perusopetuksen opetussuunnitelmaa 8. luokalla vapaaehtoisena oppiaineena tai esimerkiksi kerhotoiminnan muodossa ilman kuluja.

Koulutuslautakunta päätti torstaina, että metsästäjätutkintoon valmentavaa koulutusta pilotoidaan Yläkemijoen koulun erä- ja selviytymiskurssilla. Kyse on valinnaisaine 8.–9.-luokkalaisille.

Pilotin aikana kerätään kokemuksia siitä, miten metsästäjätutkinnon suorittaminen voitaisiin ottaa myös muiden koulujen valinnaisainetarjontaan.

Motivoitunut oppilas oppii hyvin

Asiaa kaupungin koulutuspalveluissa selvittäneiden viranhaltijoiden mukaan metsästäjätutkinto sopii hyvin yhteen kaupungin opetussuunnitelman kanssa. Erityisesti tutkinnon suorittaminen sopisi opetussuunnitelman laaja-alaisiin osaamisen alueisiin, joita ovat muun muassa ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, työelämätaidot ja yrittäjyys sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

– Tutkinto on oiva esimerkki siitä, mihin peruskoulumme tulee nuoria valmistaa; oppimaan oppimisen taitojen hyödyntämiseen arkielämässä, valmisteluaineistossa todetaan.

Lisäksi koulutuspalveluissa arvioidaan, että parhaimmillaan tutkinto voi tuottaa hyviä oppimistuloksia, jos oppilaan motivaatio on korkea.

Tutkinnon voidaan katsoa tukevan myös sitä, että yksi perusopetuksen tavoitteista on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen.

– Metsästys harrastuksena ja elämäntapana tukee tätä tavoitetta. Vastuullisuus, kestävän kehityksen periaatteiden mukaan toimiminen, oman elinympäristön ja luonnon arvostaminen, yhteisöllisyys sekä suomalaisen kulttuuriperinnön vaaliminen ovat kaikki tekijöitä, jotka ovat metsästyksessä läsnä, perusteluissa todetaan.

Tutkinnon suorittamisessa pulmia

Yläkemijoen koululla järjestettävän pilottikurssin aikana oppilaat saavat valmiuksia metsästäjätutkinnon suorittamiseen käytännönläheisten harjoitusten kautta. Opetusta annetaan kaksi oppituntia viikossa.

Yhteistyötahoina toimivat muun muassa Sierijärven metsästysseura, Rovaniemen riistanhoitoyhdistys sekä muut paikalliset metsästysseurat. Yhteistyötahot tarjoavat sekä asiantuntijuutta että oppimateriaaleja. Pilotin seuraavana tavoitteena on löytää lisää yhteistyökumppaneita, esimerkkeinä kansalaisopisto sekä Metsähallitus.

Ongelmana opetuksessa on, että tutkintoon vaadittava kirjallinen koe pitää suorittaa Riistanhoitoyhdistykselle. Lisäksi koe on maksullinen. Rovaniemellä asia ratkaistaan alkuvaiheessa niin, että opetus on tutkintoon valmentavaa.

Myöhemmin selvitetään, voidaanko tutkinnosta saada maksuton. Lisäksi koulutuslautakunta päätti, että asiassa pitää selvittää myös vastuukysymykset metsästykseen liittyvien käytännön harjoitusten järjestämiseksi. Tätä tehdään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, koska perusopetuksen yhteydessä voidaan toteuttaa ainoastaan teoriaopetusta.