Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Val­ta­kun­nal­li­nen kysely: Lapin kuntien työ­paik­koi­hin ei löydy riit­tä­väs­ti ha­ki­joi­ta

Lapin kuntien avoimiin työpaikkoihin on haasteita saada hakijoita, selviää Kuntien eläkevakuutuskeskus Kevan barometristä. Kyselyyn vastanneista Lapin kuntapäättäjistä liki 57 prosenttia kertoi, että avoimiin vakansseihin on liian vähän hakijoita.

Maakunnista kyselyssä pärjäsi parhaiten Satakunta, jossa 70 prosenttia kuntapäättäjistä arvioi hakijoita olleen riittävästi. Koko maassa liki puolella kunnista on vaikeuksia saada hakijoita avoimiin työtehtäviin.