Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

"Val­mius­lais­sa on va­lu­vi­ka" – Poik­keus­olo­jen lopetus jää pre­si­dent­ti Nii­nis­tön ja PeV:n pu­heen­joh­ta­jan Oja­la-Nie­me­län mukaan lain­sää­dän­nöl­li­ses­ti avoi­mek­si

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) toivoo hallituksen aikanaan toteavan poikkeusolot päättyneeksi, vaikka tätä ei erikseen valmiuslaissa säädetä.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän mukaan koronaepidemian mahdollinen toinen aalto voitaisiin hallita ilman poikkeusoloja.
Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän mukaan koronaepidemian mahdollinen toinen aalto voitaisiin hallita ilman poikkeusoloja.
Kuva: Arttu Laitala

Poikkeusolojen päättymistä ei ole selkeästi säännelty valmiuslaissa.

Näin kertovat tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd.).

Valmiuslain pykälät 86, 87, 88, 93 ja 94 ovat voimassa 30. kesäkuuta saakka.

Jos niitä ei erikseen uusita, valmiuslaki ei enää ole käytössä.

Suomessa on silti edelleen hallituksen ja presidentin 16. maaliskuuta toteamat poikkeusolot.

– Valmiuslaissa on valuvika. Kysymys siitä, pitäisikö poikkeusolot todeta päättyneeksi, on sääntelemätön. Olisi hyvä, että valtioneuvosto toteaisi poikkeusolot päättyneeksi selkeyttääkseen tilannetta, sanoo Ojala-Niemelä.

Valmiuslaissa on pykälä 11, jonka mukaan poikkeusolojen päättyessä toimivaltuuksien käyttöä koskevat pykälät on kumottava. Toisin päin asiaa ei kuitenkaan ole säännelty.

Presidentti Niinistön mukaan poikkeusolojen toteaminen oli lähinnä ulkoisten seikkojen havaitsemista. Valmiuslain lisävaltuudet ovat taas aivan toisen ulottuvuuden asia.

Niinistö vastasi kysymykseen poikkeusolojen päättymisestä Tampereelle ja Taipalsaareen suuntautuneella etävierailulla keskiviikkona. Tasavallan presidentin kanslia välitti vastauksen Lännen Medialle.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan on hallituksen tehtävä arvioida, onko valmiuslain käytön jatkolle tarvetta.
Presidentti Sauli Niinistön mukaan on hallituksen tehtävä arvioida, onko valmiuslain käytön jatkolle tarvetta.

Niinistön mukaan valmiuslain antamien erityisvaltuuksien jatko on hallituksen käsissä.

Poikkeusolojen lopettamisen sääntelemättömyyttä presidentti kuvailee sanalla lainsäädäntöaukko.

– Jotkut oppineet näyttävät olevan sitä mieltä, että jos hallitus luopuu valmiuslain antamista valtuuksista, niin siinä ikään kuin kuolee tämä poikkeustila tällaisella hiljaisella tavalla, Niinistö totesi.

Hallitus pohtii valmiuslain pykälien soveltamisen ja poikkeusolojen jatkoa ensi viikon maanantaina.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) valtiosihteeri Mikko Koskinen kertoo, että neuvottelut käydään ajoissa siksi, että mahdolliset valmiuslain pykäliin liittyvät asetukset ehtivät käydä läpi eduskunnan prosessin perustuslakivaliokunnan mietintöineen, jos voimassaoloa päätettäisiin jatkaa.

Alussa mainitut valmiuslain pykälät koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden toimintaa, sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta, lääkkeiden jakelua ja säännöstelyä Suomessa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan työaikojen ja irtisanomisen sääntelyä.

Ojala-Niemelän mukaan pykälien soveltamisen jatkaminen riippuu Suomen tautitilanteesta.

Tällä hetkellä koronatapaukset ovat vähäisiä ja laskussa.

Ensi viikon alussa tiedetään, käänsikö ravintoloiden avaaminen 1.6. virustartunnat nousuun.

– En pysty sanomaan eksaktia arviota, kuulemme asiantuntijoita.

– Yksi tekijä on R0-luku, joka oli valmiuslain käyttöönoton aikaan 2,4, mutta viime aikoina se on ollut 0,8, kertoo Ojala-Niemelä.

R0-luku 1 tarkoittaisi, että epidemia pysyy ennallaan. Nykyisellä luvulla epidemia hiipuu pois.

Valmiuslain pykälien käytön täytyy täyttää kolmiportainen arviointi.

Toimenpiteiden välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus täytyy päteä niin hallituksen ja presidentin, eduskunnan kuin ruohonjuuritason eli sairaanhoitopiirien ja kuntien arvioissa.

Hallitus ei siis yksin voi pitää valmiuslakia voimassa, mutta poikkeusolot se teoriassa voisi pitää.

Hallitus arvioi tiistaina, että valmiuslain käyttämisen jatkamiselle ei ole nykyisessä tartuntatilanteessa edellytyksiä, mutta epidemian kiihtymisen uhka on olemassa.

Poikkeusoloja tai valmiuslain pykälien käyttämistä ei Ojala-Niemelän mukaan voi säilyttää vetoamalla esimerkiksi Ruotsin tai Venäjän erilaiseen virustilanteeseen, vaikka niistä koronavirus voisi jossain vaiheessa uudestaan levitä Suomeen.

Perustuslakivaliokunnan kanta on se, että valmiuslain sijaan epidemiaa tulisi hallita tavanomaisella lainsäädännöllä.

– Tämä koskisi mahdollista koronaviruksen toista aaltoa, sanoo Ojala-Niemelä.

Nyt esimerkiksi lääkkeiden jakelua ollaan säätämässä lääkelakiin ja tartuntatautilakiin. Myös ravintoloiden sulkeminen on valmiuslaista riippumatonta lainsäädäntöä.

Hallituksen suositukset kansalaisten toiminnalle eivät perustu valmiuslain pakkokeinoihin.

Valmiuslaki

Nämä pykälät ovat voimassa

Pääministeri Sanna Marinin hallitus ja presidentti Sauli Niinistö totesivat Suomessa olevan poikkeusolot 16. maaliskuuta koronaviruksen takia.

Suomessa on voimassa 30.6. saakka viiteen valmiuslain pykälään perustuvat jatkamisasetukset. Pykälät ovat 86, 87, 88, 93 ja 94.

Valmiuslain pykälä 86 antaa viranomaisille vallan määrätä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä.

Pykälä 87 antaa mahdollisuuden päättää lääkkeiden jakelusta.

Pykälä 88 antaa mahdollisuuden luopua tietyistä lakisääteisistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, esimerkiksi kiireettömästä hoidosta ja lasten päivähoidosta.

Pykälä 93 antaa mahdollisuuden poiketa sosiaali- ja terveydenhuollossa ylityö- ja lomasäännöksistä.

Pykälä 94 koskee työnantajan ja työntekijän irtisanomisoikeuden rajoittamista sosiaali- ja terveydenhuollossa.