somehitti: Maa­gi­set si­vel­ti­men vedot – Elsi Tau­riai­sen video sai rä­jäh­tä­vän suo­sion, yht­äk­kiä seu­raa­jia olikin reilun tu­han­nen sijaan 126 000

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Va­kuu­tuk­sis­ta ani harvoin apua koronan takia sul­jet­ta­vil­le ra­vin­to­loil­le – Pää­sään­tö: Kor­vauk­sia ei makseta

Hallituksen päätös sulkea ravintolat, kahvilat ja pubit toukokuun loppuun asti ei näytä tuovan vakuutuskorvauksia alan yrittäjille. Vakuutusyhtiöiden mukaan epidemiavakuutuksen ehdot eivät täyty koronaviruksen aiheuttaman pandemian takia.

Helsinki
Ravintoloita ja kahviloita on jo suljettuna paljon ja loputkin sulkeutuvat loppuviikosta, kun hallituksen lakimuutos astuu voimaan.
Ravintoloita ja kahviloita on jo suljettuna paljon ja loputkin sulkeutuvat loppuviikosta, kun hallituksen lakimuutos astuu voimaan.
Kuva: Marttiina Sairanen

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen johtava lakimies Harri Isokoski sanoo, että toiminnan keskeytysvakuutukset tuovat vain hyvin rajallisesti apua ravintola-alan yrittäjille.

– Epidemiavakuutukset on laadittu aivan toisen tyyppistä tilannetta varten. Ehtoja laadittaessa on ajateltu sellaista tilannetta, että yksittäisissä yrityksissä todetaan joku tartuntatauti tai eläintautilaissa määritelty vaarallinen sairaus. Silloin sulkemistoimiin ryhdytään, jotta sairaus ei pääsisi leviämään yrityksestä laajemmalle.

Epidemiavakuutuksesta on korvattu esimerkiksi salmonellan aiheuttamia sulkemisia yrityksissä. Isokoski sanoo, että nyt ollaan päinvastaisessa tilanteessa. Yrityksen ulkopuolella on epidemia, joka pakottaa sulkemaan yrityksiä, joissa ei ole tartuntaa.

– Hyvin kivikkoiselta tämä näyttää. Suurelle osalle ravintolaelinkeinosta keskeytysvakuutus ei tule apuun, Isokoski arvioi.

Ainoa poikkeus on Isokosken mukaan se, että pien- tai omistajayrittäjä on ottanut itselleen henkilökeskeytysvakuutuksen oman sairautensa varalta. Korvauksia voi saada, jos itse sairastuu koronaan ja yritystoiminta pitää sulkea.

Isokoski muistuttaa, että mikäli keskeytysvakuutuksen perusteella olisi korvattavasta tapahtumasta kysymys, niin mitä tahansa vakuutus ei korvaa.

– Voidaan vakuuttaa esimerkiksi liiketoiminnan tulos keskeytysajalta tai voidaan vakuuttaa niin sanotut ylimääräiset kustannukset, jotta liiketoimintaa voitaisiin jatkaa. Vakuutuksessa on sovittu myös enimmäisaika, jolta liikevaihdon menetystä korvataan. Se saattaa tulla vastaan, jos kriisi pitkittyy.

Korvattavia vahinkoja jo tunnistettu

Pohjola vakuutus ja If vahinkovakuutus ovat saaneet yrityksiltä jo runsaasti kyselyjä vakuutusturvasta, mutta korvaushakemuksia ei ole vielä juurikaan tullut.

Pohjola vakuutuksen vahinkovakuutustuotteista ja palveluista vastaava johtaja Antti Huhtala sanoo, että on tunnistettu joitakin tapauksia, joissa korvattava vahinko on syntynyt.

Kyse on ollut tapahtumakeskeytys -vakuutuksesta, kun tapahtumia on jouduttu siirtämään tai peruuttamaan.

– Tapahtumakeskeytys -vakuutuksia otetaan erityisesti tapahtumiin ja konsertteihin niiden siirtymisen tai peruuntumisen varalta. Yksittäiselle henkilölle, vaikka artistille voidaan ottaa myös henkilökeskeytysvakuutus. Jos vakuutettu henkilö sairastuu koronaan, niin tapahtuman peruuntuminen tai viivästyminen on mahdollista korvata.

Huhtala painottaa, että korona -pandemia on globaali poikkeustilanne, eikä vakuutuksia ei ole luotu sitä varten.

– Pääsääntö on se, että viranomaisten toimenpiteet eivät ole korvattavia. Se on valitettava tilanne.

Yleistasoinen määräys ei riitä

Ifin yritysten omaisuuskorvauksista vastaava korvausjohtaja Brita Palmu painottaa, että keskeytysvakuutus ei lähtökohtaisesti korvaa koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamia keskeytysvahinkoja. Yleistasoinen määräys kieltää esimerkiksi ravintolatoiminta koko maassa tai tietyllä alueella ei ole epidemiakeskeytyksestä korvattava tapahtuma.

Palmu kertoo, että If pohtii parhaillaan korvattavuutta niille yrityksille, joilla on pääsyn estyminen -turva otettuna.

Korvattavuus edellyttää poliisin tai pelastusviranomaisen antamaa määräystä vaaran torjumiseksi. Määräyksellä tulee kieltää pääsy vakuutetun yrityksen toimipaikkaan.

Palmun mukaan pääsyn estämisen -turva on tarkoitettu ennen kaikkea tilanteeseen, jossa viranomaiset estävät pääsyn toimipaikkaan jonkin rikos- tai terroritilanteen takia.

Finen Harri Isokoski arvioi, että vakuutuskorvauksia selvitellään vielä pitkään jälkikäteen,

– On vaikea kuvitella, että tästä selvittäisiin ilman riitoja, kyllä niitä jonkin verran syntyy.