Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Väi­tös­tut­ki­mus Lapin ylio­pis­tos­sa: Adop­tio­lap­sen tun­ne-elä­män haas­tei­siin on vaikea saada apua

Vanhemmat kokivat joutuvansa taistelemaan, jotta lapsen oikeudet toteutuvat.

Päivi Pietarilan väitöskirjatutkimuksessa kartoitettiin adoptiolasten vanhempien kokemuksia.
Päivi Pietarilan väitöskirjatutkimuksessa kartoitettiin adoptiolasten vanhempien kokemuksia.
Kuva: Jussi Leinonen

Adoptiovanhemmat eivät koe saavansa lapsiperheiden palvelujärjestelmästä riittävästi tukea, ilmenee Lapin yliopistossa toteutetusta väitöskirjatutkimuksesta.

Väitöskirjatutkija Päivi Pietarila haastatteli vanhempia, joiden adoptoimilla lapsilla on fyysisiä erityistarpeita, kuten jokin sairaus tai vamma.