Pääkirjoitus
Tilaajille

Vähävaraiset lapsiperheet ovat unohtuneet syntyvyyskeskustelussa

Köyhillä on ollut tapana lohduttautua sillä, ettei raha tuo onnea. Sanontaa on sittemmin paranneltu – luultavasti köyhien toimesta – muotoon "vaikkei raha tuo onnea, se helpottaa elämää huomattavasti". Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuore tutkimus todistaa tuunatun version todeksi.

THL toteutti 2017 kouluterveysselvityksen (4.- ja 5.-luokkalaiset) yhteydessä kyselyn, johon vastasi yli 33 000 huoltajaa. Aiheena oli hyvinvoinnin erot alakoululaisen perheessä. Tutkimuksesta selvisi se, että joka neljännellä lapsiperheellä on vaikeuksia saada menonsa katettua käytettävissä olevilla rahoilla ja se, että tällä on vakavia seurauksia. Toimeentulo-ongelmat vaikuttavat sekä vanhempien että lasten hyvinvointiin. Se on kaikilla mittareilla arvioituna heikointa perheissä, joilla on rahavaikeuksia. Näiden perheiden vanhemmat kokevat itsensä yksinäisemmiksi, masentuneemmiksi ja ulkopuolisemmiksi kuin paremmin toimeentulevien perheiden vanhemmat. Vähävaraiset ovat myös tyytymättömämpiä elämäänsä ja parisuhteeseensa sekä kokevat useammin, ettei perhearki suju, eikä perheellä ole riittävästi yhteistä aikaa. Tähän liittyy myös riittämättömyyden tunnetta ja huolta omasta jaksamisesta.