jääkiekon mm: Jukka Jalonen luottaa Suomen pe­li­ta­van jau­ha­van lopulta voiton – "Kyllä me läh­de­tään siitä, että kun 60 minsaa on tau­lus­sa, me ollaan pa­rem­pia"

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Vaa­ral­lis­ten jät­tei­den kä­sit­te­ly ha­lu­taan te­hok­kaam­paan val­von­taan Kit­ti­läs­sä – kunta kar­toit­taa yri­tys­ten toi­min­taa ky­se­ly­lo­mak­keel­la

Jatkossa alueen yritysten ja laitosten menettelytapoja valvotaan kunnan toimesta tarkastuskäynnein.

Muun muassa loisteputket määritellään vaaralliseksi jätteeksi.
Muun muassa loisteputket määritellään vaaralliseksi jätteeksi.
Kuva: Pekka Aho

Kittilän kunta aikoo tehostaa vaarallisia jätteitä koskevaa valvontaa alueellaan. Tämän syksyn aikana kunta selvittää kyselylomakkeella alueen yritysten ja laitosten käytäntöjä vaarallisten jätteiden säilyttämisessä ja kuljettamisessa käsiteltäväksi.

Kittilän kunnan ympäristövalvonta kartoittaa kyselyllä yrityksiä, laitoksia ja maatiloja, joiden toiminnassa syntyy vaarallisia jätteitä.

Jatkossa vaarallisten jätteiden asianmukaista säilyttämistä ja toimittamista käsiteltäväksi tullaan valvomaan kunnan ympäristövalvonnan toimesta tarkastuskäynnein. Jätelain mukaan valvontaviranomaisen on määräajoin tarkastettava laitokset ja toiminnot, joissa syntyy vaarallista jätettä.

Valvonnan ja tarkastusten tavoitteena on ehkäistä vaarallisista jätteistä aiheutuvia haittoja ympäristölle sekä varmistaa jätteiden lainmukainen käsittely kunnan alueella.

Jätteen haltijan velvollisuuksiin kuuluu olla selvillä jätteen alkuperästä, määrästä, lajista, laadusta sekä jätteen ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Jätteen luovuttamisesta vastaanottajalle on myös laadittava siirtoasiakirja ja jätteenkuljettajalta tulee tarkistaa, että sillä on lupa vaarallisten jätteiden kuljettamiseen.

Vaarallisilla jätteillä tarkoitetaan jätettä, joka on palo- tai räjähdysvaarallista, tartuntavaarallista, muulla tavalla terveydelle vaarallista tai ympäristölle vaarallista. Vaarallisia jätteitä ovat muun muassa romuajoneuvot, jäteöljyt, käytöstä poistetut akut, lääkkeet, painekyllästetty puu, asbestipitoinen purkujäte ja loisteputket.