kolumni: Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

tähtijuttu: Yhden lähtö tarjosi toi­sel­le kodin – ta­voi­tim­me kolmen muut­ta­jan ketjun ja kur­kis­tim­me kuntien väes­tö­en­nus­tei­siin

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Tilaajille

Uusi tut­ki­mus: muut­tu­va ilmasto se­koit­taa poh­jois­ta la­jis­toa – "Jos toi­sis­taan riip­pu­vai­set lajit rea­goi­vat eri tavoin muut­tu­viin il­mas­to-olo­suh­tei­siin, tämä voi vai­kut­taa koko eliö­yh­tei­söön ja eko­sys­tee­miin"

Pohjoisen herkkä luonto on erityisen altis ilmastonmuutokselle. Ilmaston lämpeneminen suosii toisia lajeja ja ajaa toiset lajit ongelmiin. Mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä voimakkaammin lajit reagoivat muutokseen.
Pohjoisen herkkä luonto on erityisen altis ilmastonmuutokselle. Ilmaston lämpeneminen suosii toisia lajeja ja ajaa toiset lajit ongelmiin. Mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä voimakkaammin lajit reagoivat muutokseen.
Kuva: Pekka Aho

Lähes 1500 suomalaisen lajin pitkäaikaisseuranta paljastaa, että neljän vuosikymmenen aikaiset muutokset ilmastossa ovat johtaneet lajien uudelleen järjestäytymiseen ilmastolokeronsa sisällä. Muutos on ollut voimakkainta Pohjois-Suomessa.

Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos eteneekin ennennäkemättömällä nopeudella erityisesti pohjoisilla alueilla muodostan yhden merkittävimmistä uhista luonnon monimuotoisuudelle ja ekosysteemien eheydelle.