Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Arktinen luonto
Uusi tutkimus: muuttuva ilmasto sekoittaa pohjoista lajistoa – "Jos toisistaan riippuvaiset lajit reagoivat eri tavoin muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin, tämä voi vaikuttaa koko eliöyhteisöön ja ekosysteemiin"

Uusi tut­ki­mus: muut­tu­va ilmasto se­koit­taa poh­jois­ta la­jis­toa – "Jos toi­sis­taan riip­pu­vai­set lajit rea­goi­vat eri tavoin muut­tu­viin il­mas­to-olo­suh­tei­siin, tämä voi vai­kut­taa koko eliö­yh­tei­söön ja eko­sys­tee­miin"

02.06.2022 20:54 4
Tilaajille
Arvostelu: Puhuva näyttely napaluonnon asialla

Ar­vos­te­lu: Puhuva näyt­te­ly na­pa­luon­non asialla

02.02.2021 20:57
Tilaajille