Tilaajille

Uusi ohje ra­ken­nus­työ­mail­le ko­ro­na­ris­kin ar­vioin­tiin – kes­kit­tyy muun muassa työn­te­ki­jöi­den al­tis­tu­mi­sen eh­käi­syyn ja oh­jeis­tuk­seen mah­dol­li­ses­sa al­tis­tu­mi­ses­sa

Ohje on tarkoitettu kaikille rakennusalan työpaikoille, joissa työntekijät saattavat altistua koronavirukselle.

Rakennusalalle on laadittu ohje koronatartuntojen riskien arvioinnin tueksi, tiedottavat Työterveyslaitos, sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö.

Ohje keskittyy työntekijöiden altistumisen ehkäisyyn, ohjeistukseen mahdollisessa altistumisessa tai tartunnassa sekä epäiltäessä ammattitautia. Ohje on tarkoitettu kaikille rakennusalan työpaikoille, joissa työntekijät saattavat altistua koronavirukselle.