Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Uusi las­ten­suo­je­lu­yh­dis­tys pu­reu­tuu lapsiin koh­dis­tu­van sek­suaa­li­vä­ki­val­lan di­gi­ajan il­miöi­hin – netissä vellova lait­to­mien lap­si­ku­vien massa kasvaa

Tänään toimintansa aloittanut Suojellaan lapsia ry taistelee osana maailmanlaajuista verkostoa häirintää, houkuttelua ja muita lapsiin kohdistuvia digiajan väkivaltailmiöitä vastaan. Yhdistys paiskii töitä lasten seksuaaliväkivaltakuvien poistamiseksi netistä ja tähtää lapsiuhrien aseman parantamiseen Suomessa.

Lastensuojelun ammattilaiskaksikko Nina Vaaranen-Valkonen (vas.) ja Hanna-Leena Laitinen luotsaavat uutta digiajan hyväksikäyttöilmiöihin keskittynyttä Suojellaan lapsia -yhdistystä.
Lastensuojelun ammattilaiskaksikko Nina Vaaranen-Valkonen (vas.) ja Hanna-Leena Laitinen luotsaavat uutta digiajan hyväksikäyttöilmiöihin keskittynyttä Suojellaan lapsia -yhdistystä.
Kuva: Joel Maisalmi

Internetissä vellova lasten seksuaaliväkivaltakuvien massa kasvaa jatkuvasti, vaikka tilastojen mukaan lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on vähentynyt.

– Meidän tätä kuvamateriaalia luokittelevien näkökulmasta lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on lisääntynyt, sanoo toiminnanjohtaja Nina Vaaranen-Valkonen vasta perustetusta Suojellaan lapsia ry:stä.

Suojellaan lapsia -yhdistys aloitti toimintansa tiistaina. Yhdistys kertoo olevansa ensimmäinen puhtaasti lasten seksuaalisen seksuaaliseen häirintään, houkutteluun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn pureutunut asiantuntijaorganisaatio Suomessa.

Painopiste on lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan digiajan ilmiöissä.

Yhdistyksen toimipaikka on Helsingissä mutta sen toiminta on vahvasti kansainvälisesti verkostoitunutta. Yhdistys toimii muun muassa osana kansainvälistä Project Arachnid -verkostoa, joka yrittää estää lasten seksuaaliväkivaltakuvien leviämisen verkossa.

– Osallistumme Suomesta käsin Project Arachnidin kuvien luokitteluun. Verkoston toiminnan tarkoitus on saada kuvamateriaali pois verkosta ja toimittaa se poliisille, kertoo yhdistyksen yhteiskuntasuhde- ja vaikuttamistyön johtaja Hanna-Leena Laitinen.

– Tarjoamme myös koulutusta ja konsultaatiota alan ammattilaisille ja viranomaisille kuin myös yrityksille Suomessa ja ulkomailla, Vaaranen-Valkonen kertoo.

"Tehokkuudesta uhreille toivoa"

Tuore lastensuojeluyhdistys pyörii aluksi kahden naisen työvoimalla. Nina Vaaranen-Valkonen ja Hanna-Leena Laitinen ovat pitkänlinjan lastensuojelun ammattilaisia.

Molemmat työskentelivät viime vuoden lopulle saakka Pelastakaa lapset ry:ssä Nettivihjetiimissä toiminnan vetäjänä ja erityisasiantuntijoina.

Naiset halusivat keskittyä lasten suojelemiseen seksuaalisen hyväksikäytöltä ja uhrien auttamiseen.

Väkivaltakuvien analysointi Project Arachnid -verkostossa edellyttää vuosien erityisasiantuntijuutta ja Interpolin koulutusta. Tähän Vaaranen-Valkosella ja Laitisella oli vahva asiantuntijuus ja ammattitaito valmiina.

– Uhrien näkökulmasta on raskasta tietää, että kuvia on vaikea saada pois netistä. Verkoston tehokkuus antaa uhreille toivoa, Laitinen sanoo.

Suojellaan lapsia ry kasvattaa merkittävästi Suomen panosta kansainvälisessä toiminnassa lasten seksuaaliväkivaltakuvien poistamiseksi netistä.

– Kyse on myös globaalista vastuunkannosta – kaikilla lapsilla on oikeus olla turvassa.

Uhrien ääni kuuluviin

Project Arachnid kertoo luokittelevansa eli varustavansa eräänlaisella sormenjälkitunnisteella kuukausittain yhteensä 100 000 lasten seksuaaliväkivaltavideota tai -valokuvaa. Tunniste auttaa kuvan yksilöimisessä, kun joku lataa sen uudestaan digitaalisen mediaan.

Suojellaan lapsia ry haluaa nostaa kuuluviin seksuaaliväkivallan lapsiuhrien äänen. Seuraavassa tutkimusprojektissa Vaaranen-Valkonen ja Laitinen aikovat selvittää, millä tavalla kuvamateriaalin leviäminen verkkoon vaikuttaa uhriin.

– Haastattelemme alaikäistä ja hänen lähipiiriään. Minkälaiset vaikutukset tapahtumalla on heidän hyvinvointiinsa ja elämäänsä ja miten yhteiskunta pystyy tukemaan heitä, Laitinen kuvailee.

Hän muistuttaa, että seksuaaliväkivaltakuvien luokitteluun keskittyminen antaa merkittävää tietoa seksuaaliväkivaltailmiön sisällä tapahtuviin muutoksiin. Nämä tiedot auttavat paitsi rikollisten perässä pysymisessä myös tutkimustyössä.

– Haluamme tehdä monialaista yhteistyötä myös kansainvälisesti, toteuttaa uudenlaisia, esimerkiksi keinoälyyn perustuvia projekteja, kehittää alaikäisten uhrien avunsaantia ja heihin kohdistuvia viranomaisprosesseja, Laitinen kuvailee.

– Yksi tavoitteemme on kehittää ja nopeuttaa rikosprosesseja, joissa uhrina on alaikäinen lapsi. Nykyisin prosessi on kohtuuttoman pitkä, Vaaranen-Valkonen lisää.

Tästä on kyse

Väkivaltakuvat pois verkosta

Suojellaan lapsia ry on tammikuussa 2020 toimintansa aloittanut lastensuojelun asiantuntijaorganisaatio.

Yhdistys tekee yhteistyötä, kouluttaa ja tarjoaa konsultointipalveluja alan ammattilaisille kuten viranomaisille ja yrityksille Suomessa ja kansainvälisesti.

Toimii muun muassa osana kansainvälistä Project Arachnid -verkostoa, joka on keskittynyt lasten hyväksikäyttökuvien poistamiseen internetistä.

Project Arachnid -verkosto luokittelee maailmanlaajuisesti noin 100 000 lasten hyväksikäyttökuvaa ja -videota kuukaudessa. Luokittelun jälkeen verkosto toimittaa materiaalin Interpolille, joka toimittaa sen edelleen eri valtioiden - myös Suomen - poliisiviranomaisten tutkittavaksi.

Kansainvälisten tilastojen mukaan jopa joka 20. videossa tai valokuvassa uhrina on alle 2-vuotias lapsi. Kuvissa hyväksikäytetyistä lapsista 90 prosenttia on alle 13-vuotiaita ja 80 prosenttia valkoihoisia.

Suojellaan lapsia kertoo olevansa ainoa puhtaasti lasten seksuaaliseen häirintään, houkutteluun ja seksuaaliväkivaltaan ja sen digiajan ilmiöihin pureutunut toimija Suomessa.