PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Tilaajille

Uusi laki pa­ran­taa ul­ko­mais­ten mar­jan­poi­mi­joi­den asemaa – "Poi­mi­joi­den vel­kaan­tu­mi­nen ennen Suomeen tuloa kes­kei­nen on­gel­ma"

Tasavallan presidentti vahvisti eduskunnan päätöksen laista, joka koskee luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellista asemaa. Jatkossa ulkomaisten marjanpoimijoiden maahantulosta ei saa periä maksua. Laki lisää myös poimijoiden työolojen valvontaa ja parantaa heidän ansaintamahdollisuuksiaan.

Muuttuneen lain mukaan poimijoille täytyy ilmoittaa marjojen vähimmäisostohinnat sekä poimijalta veloitettavat kulut jo ennen heidän saapumistaan Suomeen.

– Tärkein yksittäinen muutos on, että jatkossa maahantulon järjestämisestä ei saa periä maksua. Aikaisemmin poimijoiden velkaantuminen ennen Suomeen tuloa on ollut keskeinen ongelma, sillä heiltä on peritty kohtuuttomia maksuja maahantulosta ja keräystoiminnasta, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Olli Sorainen.