Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Utsjoki uudisti mat­kai­lun­sa brändiä yhdessä kolmen kylänsä väen, pa­lis­kun­tien ja yrit­tä­jien kanssa

Kärkiteemat villi, hiljaisuus ja perinne viittaavat myös Utsjoen kolmeen kyläkeskukseen.

Vanhan kalastussäännön romuttaminen ja sen seuraukset Tenolla käännetään hyvään suuntaan. Utsjoen kunta on uudistanut matkailubrändinsä yhdessä paikallisyhteisön kanssa. Uusi Utsjoki viestii nyt kolmen teeman kautta. Ne ovat villi, hiljaisuus ja perinne.

Utsjoen edellinen matkailubrändi perustui hitaampaan elämänmenoon tässä ja nyt – Slow down in Saami Village. Hidas elämä ja yksinkertaistaminen olivat Utsjoella kaiken olemisen ydin.