pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Uts­joel­la las­ten­suo­je­lu­ti­lan­ne hal­lin­nas­sa

Lapin Kansa otsikoi (18.6.): "Lastensuojelun tilanne on vaikein Utsjoella – joka 10. lapsi lastensuojelun asiakkaana". Otsikoinnista saa käsityksen, että Utsjoen lapsiperheet voisivat jotenkin erityisen huonosti. Tilanne ei ole näin.

Tekstistä ei käy ilmi, mistä tilastosta toimittaja on prosenttiosuuden saanut. Utsjoella on lastensuojelun asiakkuuksia tällä hetkellä noin kymmenen eli reilu 6 prosenttia kaikista alle 18-vuotiaista (21.12.2020 yhteensä 162 0–18-vuotiasta). Prosenttien katsominen näin pienissä luvuissa on harhaanjohtavaa. Jokainen yksittäinen asiakas nostaa prosenttia enemmän, kuin jos kokonaisluku on esimerkiksi tuhansia.