PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Tilaajille

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to: Siir­to­lais­ten saa­pu­mi­nen Kreikan rajalle näyttää or­ga­ni­soi­dul­ta – "Ih­mi­set ovat läh­te­neet liik­keel­le väärin odo­tuk­sin"

Turkki tavoittelee EU:lta lisää apua pakolaiskysymyksen ratkaisemiseksi, ulkoministeri Pekka Haavisto arvioi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoo, että siirtolaisten saapuminen Kreikan rajalle näyttää olevan organisoitua, eikä pakolaisten spontaania siirtymistä rajalle.

– On vaikea sanoa, miten tällaista tietoa on levitetty, että raja olisi auki Kreikkaan, mutta ihmiset ovat selvästi lähteneet liikkeelle väärin odotuksin.