juhannus: Mestari näyt­tää: näin helppoa kun­nol­li­sen sau­na­vas­tan teko on

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Tilaajille

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to: Siir­to­lais­ten saa­pu­mi­nen Kreikan rajalle näyttää or­ga­ni­soi­dul­ta – "Ih­mi­set ovat läh­te­neet liik­keel­le väärin odo­tuk­sin"

Turkki tavoittelee EU:lta lisää apua pakolaiskysymyksen ratkaisemiseksi, ulkoministeri Pekka Haavisto arvioi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoo, että siirtolaisten saapuminen Kreikan rajalle näyttää olevan organisoitua, eikä pakolaisten spontaania siirtymistä rajalle.

– On vaikea sanoa, miten tällaista tietoa on levitetty, että raja olisi auki Kreikkaan, mutta ihmiset ovat selvästi lähteneet liikkeelle väärin odotuksin.