Rakentaminen: Bud­jet­ti paukkui rajusti yli: Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nus maksaa jopa 40 mil­joo­naa euroa ar­vioi­tua enemmän

Uutisanalyysi: Su­per­tap­pa­jia vai nälkään kuol­lei­ta poroja?

Kolumni: Kuka ha­luaa­kaan sopia työ­eh­dois­ta ja pal­kois­ta pai­kal­li­ses­ti ja kuka taas ei?

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Työ­voi­man tu­le­vai­suus yh­teis­pe­lil­lä kuntoon

Vuosi vuoden perään Lapin työvoimapula on otsikoissa, parhaassa työiässä olevan, osaavan työvoiman määrän jatkaessa laskuaan. Tarjonta hiljentyneillä työmarkkinoilla on heikentynyt entisestään eri ikäryhmien siirryttyä pandemian myötä piilotyöttömiksi opintojen ja eläkkeiden pariin.

Muuttuva työmaailma synnyttää työntekijöille ja -antajille uudenlaisia haasteita ratkottaviksi, joihin tulisi vastata ennakoinnilla ja jatkuvalla tilanneseurannalla. Kansallisen kilpailukyvyn, Lapin elinvoimaisuuden ja työllisyysasteen noston näkökulmasta on oleellista taata jatkossakin osaavan työvoiman saanti koko Lapissa huomioiden samalla eri alueiden ja alojen erityistarpeet.