PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Työ­ky­vyt­tö­myys­eläk­kei­den määrä kääntyi laskuun Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­jas­sa – työ­ky­vyt­tö­myys­uhan alla olevat ovat työ­ter­vey­den ja lä­hi­esi­mie­hen seu­ran­nas­sa

Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on saatu laskuun Mehiläinen Länsi-Pohjassa.
Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on saatu laskuun Mehiläinen Länsi-Pohjassa.
Kuva: Nina Susi / arkisto

Työkyvyttömyyseläkkeiden ja TyeEL-maksuluokka on saatu laskuun Mehiläinen Länsi-Pohjassa. Taustalla on yhtiön mukaan toimet, joita on tehty henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi.

Kaikki työkyvyttömyysuhan alla olevat henkilöt ovat työterveyden ja lähiesimiehen seurannassa. Keskusteluja työssä jaksamisesta käydään matalalla kynnyksellä.