Kolumni: Vietän van­huu­te­ni put­kas­sa

Työllisyys: Työt­tö­myys on vä­hen­ty­nyt Lapissa – avoin­ten työ­paik­ko­jen määrä kas­vus­sa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma­loi­den ra­ken­ta­mi­ses­ta

Pro Lounais-Lapin kansallispuiston hallitus vastustaa alueen tuulivoimalahankkeita
Pro Lounais-Lapin kansallispuiston hallitus vastustaa alueen tuulivoimalahankkeita
Kuva: Vesa Joensuu

Pro Lounais-Lapin kansallispuisto ry on kansalaisjärjestö, joka toimii Rovaniemen, Ylitornion, Tervolan ja Tornion kuntien alueella. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Lounais-Lapin kansallispuiston perustamista edellä mainittujen kuntien alueelle ja kansallispuistohankkeen tunnetuksi tekemistä. Yhdistys toimii kansallispuiston ja sen lähiseudun luontoarvojen, matkailun, virkistyskäytön ja poronhoidon puolustajana ja edistäjänä Rovaniemen, Ylitornion, Tornion ja Tervolan kuntia koskevissa hankkeissa.

Yhdistyksen hallituksen kanta on, että tuulivoimaloita ei pidä rakentaa esitetyn kansallispuiston alueelle eikä sen tuntumaan eli näköetäisyydelle. Tuulivoimalat Lapin luonnossa aiheuttavat vakavaa haittaa luonnonmaisemille, luontomatkailulle, poronhoidolle ja metsien virkistyskäytölle.

Maisemahaitta ulottuu kymmenien kilometrien päähän tuulivoimaloista. Lounais-Lapissa on useita valtakunnallisestikin arvokkaita maisema-alueita. Suomen ympäristökeskus on luokitellut alueellamme Kätkävaaran, Vammavaaran ja Aavasaksan kalliomaisemat arvokkaimpaan maisemaluokkaan. Tuulivoimalat pilaavat nämä luonnonmaisemat, jotka ovat ainutlaatuisia luontomatkailulle ja retkeilylle.

Tuulivoimalat aiheuttavat vakavaa haittaa luontomatkailulle. Lapin vahvuus kansainvälisillä matkailumarkkinoilla perustuu ennen kaikkea alueen ainutlaatuiseen, koskemattomaan erämaaluontoon. Alueellamme toimii lukuisa joukko luontomatkailuyrityksiä, joille koskematon erämaaympäristö on toiminnan perusta. Kaupallinen retkeily perustuu koskemattomaan luontoon ja erämaaelämyksiin. Alueellamme järjestetään lukemattomia erilaisia luontoretkiä kuten patikointia, eläinten ja lintujen tarkkailua, lumikenkäilyä, kalastusretkiä jalan ja veneillä, revontulien tarkkailua ja valokuvausta, melontaa sekä luontohyvinvointiretkiä. Etenkin revontulimatkailu tarjoaa alueella useita kymmeniä pysyviä työpaikkoja. Revontulimatkailu on valokuvausmatkailua, jota pienetkin ylimääräiset valonlähteet maisemassa häiritsevät. Tuulimyllyjen varoitusvalot estävät revontulimatkailun järjestämisen lähiseudulla. Tornionjokilaakso ja Ylitornion suuret järvet ovat merkittäviä kalastusmatkailukohteita. Lukuisat Rovaniemen, Tervolan ja Ylitornion alueen luontomatkailuyritykset käyttävät aluetta luontomatkailutoimintaan.

Merkittäviä luontomatkailukeskuksia sijaitsee muun muassa Ylitornion Vietosella ja Tervolan Kätkävaarassa. Luontomatkailutoimintaa on paljon myös Tornionjokilaaksossa. Luontomatkailu tarjoaa näillä alueilla useita kymmeniä ehkä satoja pysyviä työpaikkoja.

Poronhoito vastustaa tuulivoimalarakentamista poronhoidon vaikeutumisen takia. Laidunmaita menetetään ja porojen käytös muuttuu tuulivoimala-alueiden läheisyydessä.

Metsien virkistyskäyttö kärsii tuulivoimaloista. Retkeilyssä maisemat ja luonnonrauha ovat keskeisiä elementtejä. Nämä menetetään, jos tuulivoimaloita rakennetaan lähiseudulle. Tuulivoimalat ovat myös äänekkäitä, sillä huomattavaa melua on mitattu niiden läheisyydessä. Tuulivoimaloiden rakentamiseksi ja huoltamiseksi tarvittava tiestö pirstoo erämaita ja virkistys ja viihtyvyys erämaissa katoaa. Metsästys kärsii runsaasta tiestöstä riistaeläinten luonnollisen ympäristön kadotessa. Uhkana on, että metsästys kielletään kokonaan tuulivoimaloiden läheisyydessä turvallisuussyistä. Marjastus- ja sienestysmaita menetetään monien perinteisten kohteiden jäädessä tuulivoimaloiden ja tiestön alle.

Retkeilyreitistöt menettävät mielekkyytensä lukuisten huoltoteiden ja menetettyjen maisemien myötä. Esimerkiksi Tervolan Kätkävaaran luontopolku on saavuttanut kuuluisuutta ainutlaatuisilla maisemillaan, kivirakoillaan ja kallioluolillaan. Aavasaksan maisema on valtakunnallisesti arvokas luonnon- ja kulttuurimaisema. Myös Rovaniemen eteläosan monet vaarat kuten esimerkiksi Louevaara ovat maisemallisesti merkittäviä virkistyskohteita. Ylitornion ja Tervolan suoluonnon ja vanhojen metsien tarjoama retkeily-ympäristö autiotupineen esittämämme kansallispuiston alueella on vaarassa tuulivoimarakentamisen myötä.

Yhdistys vastustaa kaikkia tuulivoimalahankkeita alueellamme ja pyytää kuntien päättäjiä ja viranomaisia ottamaan esittämämme seikat huomioon ja turvaamaan elinkeinojemme, työpaikkojemme ja metsien virkistyskäytön turvaamisen jatkossakin niin, että tuulivoimaa ei rakenneta lähiseudulle.

Pro Lounais-Lapin kansallispuisto ry:n hallitus