Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Kit­ti­läs­sä uusia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yh­dek­sän uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa nol­la­päi­vä

Tilaajille

Tut­ki­mus: Kut­te­rin­las­tu, rah­ka­sam­mal ja turve näyt­täi­si­vät sopivan hyvin ra­ken­nus­ten eris­teek­si

Biopohjaiset materiaalit, kuten kutterinlastu, rahkasammal ja turve näyttäisivät tutkituilta osin sopivan hyvin rakennusten eristekäyttöön.

Hankkeessa tutkitut biopohjaiset materiaalit kuten turve ovat monelle tuttuja eri yhteyksistä, kuten esimerkiksi perinnerakentamisesta.
Hankkeessa tutkitut biopohjaiset materiaalit kuten turve ovat monelle tuttuja eri yhteyksistä, kuten esimerkiksi perinnerakentamisesta.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Biopohjaiset materiaalit, kuten kutterinlastu, rahkasammal ja turve näyttäisivät sopivan hyvin rakennusten eristekäyttöön. Tämä todettiin Oulun ammattikorkeakoulun vetämässä hankkeessa, jossa selvitettiin muun muassa materiaalien fysikaalisia ominaisuuksia laboratorio- ja olosuhdetestein.

Lisäksi hankkeessa selvitettiin, millaisia ovat näiden materiaalien ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta. Myös puurakennusalan toimijoiden suhtautumista biopohjaisiin eristemateriaaleihin kysyttiin.