PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

Virusmuunnos: Suomen toinen omik­ron­tar­tun­ta todettu Var­si­nais-Suo­mes­sa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Tilaajille

Tut­ki­mus: Jat­ku­va­peit­tei­nen kas­va­tus on ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa kor­pi­kuu­si­kois­sa

Varttuneen korpikuusikon jatkuvapeitteinen kasvatus voi olla taloudellisesti parempi vaihtoehto kuin jaksollinen kasvatus.

Näin todetaan Luonnonvarakeskuksen (Luke), Venäjän tiedeakatemian ja Itä-Suomen yliopiston uudessa tutkimuksessa.