ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Tut­ki­mus: Asuin­paik­kaa vaih­ta­neet työt­tö­mät työl­lis­ty­vät to­den­nä­köi­sem­min uu­del­leen

Työpaikan menetys lisää ihmisen muuttoalttiutta 80 prosentilla. Muuttajien ja asuinalueelleen jäävien välillä on isoja eroja.

Muuttoliikettä vauhdittaisi esimerkiksi edullisten vuokra-asuntojen rakentaminen kasvukeskuksiin. Arkistokuva.
Muuttoliikettä vauhdittaisi esimerkiksi edullisten vuokra-asuntojen rakentaminen kasvukeskuksiin. Arkistokuva.
Kuva: Elias Lahtinen

Asuinpaikkaa vaihtaneet työttömät työllistyvät uudelleen huomattavasti todennäköisemmin kuin vanhalle asuinalueelleen jääneet työttömät, paljastaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimus.

Lisäksi tutkimus paljastaa, että muuttaminen voi taata paremman palkkakehityksen varsinkin niissä tapauksissa, joissa muutto kohdistuu kasvukeskuksiin.

Muuttajien ja entiselle asuinalueelleen jäävien välillä on kuitenkin merkittäviä eroavaisuuksia. Muuttajat ovat yleensä nuorempia, asuvat vuokralla, eikä heillä ole perheenjäseniä asuinseudullaan.

Työpaikan menetys lisää muuttoalttiutta

Etlan ja Palkansaajien keskusliiton tutkimuksessa tarkasteltiin työpaikan menettämisen sekä erilaisten kannustimien vaikutusta alueelliseen muuttoliikkeeseen.

Sen mukaan työpaikan menetys lisää ihmisten muuttoalttiutta noin 80 prosentilla.

Erityisesti työttömäksi jääneiden muuttoalttiutta kasvattaa oletus siitä, että palkkataso jää heikommaksi ja asumiskustannukset ovat korkeammat alueella, jossa henkilö jää työttömäksi.

– Työpaikan menettäneet näyttäisivät siis reagoivan taloudellisiin kannustimiin, sanoo Etlan tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij.

Toisaalta tutkimus osoitti, että ainakin joillakin muuttajilla muuttoon liittyy merkittäviä taloudellisia riskejä, ja tämä yhdistettynä kalliiseen asumiseen esimerkiksi pääkaupunkiseudulla voi vähentää muuttohalukkuutta huomattavasti.

Asuntopolitiikalla voi vaikuttaa muuttohalukkuuteen

Lisäksi myös asuntomarkkinoilla on vaikutusta siihen, miten innokkaasti asuinpaikkaa vaihdetaan.

Omistusasunnon lisäksi muuttoalttiutta vähentävät pitkät asuntojen myyntiajat. Erityisesti asuntomarkkinoiden jäykkyys jarruttaa pienipalkkaisista töistä työttömäksi jääneiden todennäköisyyttä muuttaa työn perässä toisaalle.

Tutkimuksen mukaan Suomen työmarkkinoiden esteitä pitäisi purkaa, jotta työttömät ja avoimet työpaikat kohtaisivat aiempaa paremmin.

Suomessa nämä kohtaamisongelmat ovat Euroopan vaikeimpia, ja esimerkiksi asuntopolitiikalla olisi mahdollista vaikuttaa siihen, miten alueellinen muuttoliike toimii.

Esimerkkejä muuttoliikettä helpottavista toimista voisivat olla esimerkiksi edullisten vuokra-asuntojen rakentaminen kasvukeskuksiin ja erityisesti pääkaupunkiseudulle.

Tutkimuksessa arvioidaan myös, että asunnon myynnin yhteydessä perittävän varallisuusveron pienentäminen voisi lisätä alueellista muuttoliikettä.