Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos : Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Tilaajille

Tuo­mio­is­tuin hylkäsi LKAB:n ym­pä­ris­tö­lu­pa-ano­muk­sen – syynä puut­teel­li­nen tie­do­tus neljän vuoden ta­kai­ses­ta kuu­le­mis­ti­lai­suu­des­ta

Ruotsin maa- ja ympäristötuomioistuin eli Mark- och miljödomstolen hylkäsi kaivosjätti LKAB:n ympäristölupa-anomuksen, joka koskee koko nykyistä toimintaa, ja sen osittaista uudistamista.

Useita vuosia kestänyt ympäristölupaprosessi kaatui lopulta vuonna 2017 pidettyyn kuulemistilaisuuteen, jota tuomioistuin piti liian suppeana.