Liikenne: Sil­ta­tar­kas­tuk­set ai­heut­ta­vat poik­keus­jär­jes­te­ly­jä Ro­va­nie­mel­lä tänään ja kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Tulva kat­kai­si Kai­nuun­ky­län­tien Yli­tor­niol­la – Tor­nion­joen ja Muo­nion­joen tul­va­huip­pu­ja en­nus­te­taan tälle vii­kol­le

Ylitorniolla Kainuunkyläntiellä Poikkilahden ja Hirstiön välillä Tornionjoen tulvavesi on noussut tielle. Tie on toistaiseksi suljettu liikenteeltä.

Tornionjoen hieman keskimääräistä suuremman huipun ennustetaan ajoittuvan ensi viikon lopulle. Muoniossa Muonionjoen hieman vuoden 2020 tulvaa suurempaa huippua odotetaan tiistaille.