Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Tilaajille

Tulva kat­kai­si Kai­nuun­ky­län­tien Yli­tor­niol­la – Tor­nion­joen ja Muo­nion­joen tul­va­huip­pu­ja en­nus­te­taan tälle vii­kol­le

Ylitorniolla Kainuunkyläntiellä Poikkilahden ja Hirstiön välillä Tornionjoen tulvavesi on noussut tielle. Tie on toistaiseksi suljettu liikenteeltä.

Tornionjoen hieman keskimääräistä suuremman huipun ennustetaan ajoittuvan ensi viikon lopulle. Muoniossa Muonionjoen hieman vuoden 2020 tulvaa suurempaa huippua odotetaan tiistaille.