Tilaajille

Tu­li­kuu­mal­le pin­nal­le jou­tu­nut massa kärytti ja savutti voi­mak­kaas­ti sellun pe­su­ri­ra­ken­nuk­ses­sa Metsä Fibren Kemin teh­taal­la, suu­rem­mil­ta va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

Tulikuumalle pinnalle joutunut massa kärytti ja savutti voimakkaasti sellun pesurirakennuksessa Metsä Fibren Kemin tehtaalla, suuremmilta vahingoilta vältyttiin

Metsä Fibren Kemin Karihaaran sellutehtaalle tehtiin suuri palohälytys keskiyön aikaan torstain ja perjantain välisenä yönä.

Pelastuslaitos kertoi ensin yöllä, että sellun raaka-ainemassan pesurille olisi päässyt laitevian takia hydrauliöljyä kuumille metallipinnoille.