Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Tu­hot­tu­ja tam­muk­ka­pu­ro­ja kun­nos­te­taan uusin kons­tein – "Kun ei ollut me­ne­tel­mää, pää­tet­tiin ke­hit­tää sel­lai­nen itse"

Vanhoja, ojituksilla pilattuja tammukkapuroja on alettu kunnostamaan Lapissa uusin konstein.

Metsähallituksen erikoissuunnittelija Markku Vierelä kertoo, että kunnostusta varten otettiin vuosi sitten syksyllä käyttöön Rovaniemellä kehitetty imuruoppauskone. Koneella pystyy nostamaan pienen joen pohjalta kiintoainesta, joka on sinne vuosien saatossa huuhtoutunut valuma-alueelta.