Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta – Ina­ris­sa kaksi uutta tar­tun­taa joista toiseen liittyy laaja al­tis­tus­ket­ju, Ro­va­nie­mel­lä neljä tar­tun­taa ja al­tis­tu­mi­sia, So­dan­ky­läs­sä yksi ja Uts­joel­la kaksi tar­tun­taa, ro­ko­tuk­set aloi­te­taan heti, kun ro­kot­tei­ta saadaan

Lappi ja Länsi-Pohja ovat niiden harvojen sairaanhoitipiirien joukossa jotka ovat saaneet käyrät alaspäin neljän viikon seurantajaksolla.
Lappi ja Länsi-Pohja ovat niiden harvojen sairaanhoitipiirien joukossa jotka ovat saaneet käyrät alaspäin neljän viikon seurantajaksolla.
Kuva: THL

19.49 Inarissa todettiin Saariselän matkailuun liittyvä tartuntaketju

Inarin kunnassa on torstaina todettu kaksi uutta koronavirustapausta.

Toinen tartunnoista liittyy jo aiemmin todettuun Leviltä lähteneeseen tartuntaketjuun, eikä tapaukseen liity uusia altistuksia.

Toinen tartunta liittyy Saariselän alueen matkailuun. Saariselän tapaukseen liittyy runsas määrä altistuksia, kertoo Inarin kunnan johtava lääkäri Outi Liisanantti lähettämässään tiedotteessa.

Altistuneista valtaosa on saatu kartoitettua ja kontaktoitua, ja heidät on määrätty karanteeniin. Selvityksessä on johtavan lääkärin mukaan edelleen muutama ravintolaillanvietto, joista tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.

Liisanantti toivoo, että Saariselän tartuntaketjuun liittyvät henkilöt hakeutuvat testiin heti, jos oireita ilmenee.

Lääkäri suosittelee kuntalaisia käyttämään suojamaskia ja pitämään turvavälejä. – Lienee myös suotavaa, että ylimääräistä kokoontumista ja lähikontakteja aiheuttavaa hauskanpitoa nyt siirretään. Uhkana on, että Saariselän ja koko Inarin joulunvietto vaarantuu, mikäli tartuntaketjuja tulee lisää, Liisanantti kirjoittaa.

14.15 Ro­va­nie­mel­lä neljä uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, So­dan­ky­läs­sä yksi ja Uts­joel­la kaksi

Rovaniemellä on torstaina todettu neljä uutta koronavirustartuntaa ja Sodankylässä yksi.

Utsjoella todettiin torstaina pika-antigeenitesteillä kaksi uutta positiivista koronanäytettä.

Henkilöiltä on otettu varmistusnäytteet PCR-testeillä, ja ne tutkitaan torstain aikana laboratoriossa Rovaniemellä.

Rovaniemellä on voinut altistua koronavirukselle kuntosali Kunnon Paikassa tiistaina 24. marraskuuta kello 20–21 ja Prisman Hesburgerissa perjantaina 27. marraskuuta kello 13–14..

12.37 Koronarokotukset aloitetaan heti, kun rokotteita saadaan maahan

Koronarokotukset aloitetaan heti, kun rokotteita saadaan maahan, näin toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

Ensimmäisenä rokotetaan ne henkilöt, jotka työskentelevät sellaisissa sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä, joissa koronatartunnan riskin on suurin. Lisäksi rokotetta varataan riskiryhmään kuuluville ihmisille.

12.11 Kahdessa viikossa tartunnat tuplaantuivat, tänään 540 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu 540 uutta koronavirustartuntaa, vahvistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Luvusta annettiin vastaava alustava tieto jo aamupäivällä THL:n sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteisessä tiedotustilaisuudessa.

Viimeisten kahden viikon aikana on ilmoitettu 6 136 tartuntaa, mikä on lähes kaksi kertaa enemmän kuin aiemman kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin yhteensä 3 167 tartuntaa.

10.09 Länsi-Pohjassa kaksi uutta koronatartuntaa

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri tiedottaa, että alueella on kaksi uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat eivät liity Levin tartuntaketjuun. Toinen tartunnan saaneista ei asu Länsi-Pohjan alueella.

10.00 THL tiedottaa: Koko maan epidemiatilanne on heikentynyt merkittävästi lyhyessä ajassa

Koronaepidemiatilanne on huonontunut Suomessa nopeasti. Viimeisten kahden viikon aikana tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat jyrkästi kasvaneet lähes kaikilla alueilla. Tilanteeseen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti.

Alueilla on otettava käyttöön lisää tautia tehokkaasti torjuvia uusia keinoja ja rajoitustoimia, jotta tilanteen heikentyminen saadaan pysäytettyä. Monilla alueilla toimiin on jo ryhdytty. Suositusten ja rajoitusten vaikutukset epidemiatilanteeseen nähdään vasta muutaman viikon viiveellä.

Koko epidemian ajan valtaosa tartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella. HUS-alueen ilmaantuvuus on viikolla 48 pysynyt tasaisen korkeana. Myös muualla maassa tartuntoja tulee nyt paljon.

Ilmaantuvuus ja positiivisten näytteiden osuus kasvavat kaikkialla

Viikolla 48 tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 3023 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla uusia tapauksia ilmoitettiin 444 vähemmän. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 55 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun edellisellä viikolla se oli 47 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson yhteenlaskettu tapausmäärä oli 5620  uutta tapausta, mikä on 2559 enemmän kuin viikoilla 45-46. Uusien tapausten ilmaantuvuus on noussut erityisen hälyttävästi: viimeisten kahden viikon aikana ilmaantuvuus oli 101 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla oli 55 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,1-1,35 (90 % todennäköisyysväli).

Uusista tartunnoista vain viidennes todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa. Edellisellä viikolla näitä oli neljännes, sitä edeltävällä viikolla kolmannes.

Viikolla 48 analysoitiin noin 13 000-23 000 näytettä päivittäin. Positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä on jatkanut nousuaan viime viikkoina: viikolla 48 osuus oli noin 2,7 %.

Keskimäärin joka toisen tartunnan lähde selviää

Koko maassa uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä noin puolessa tapauksista,  HUS-alueella noin kolmanneksessa tapauksista.

Noin puolet selvitetyistä tartunnoista tapahtui samassa taloudessa asuvien kesken ja noin neljännes työpaikalla. Harrastusten yhteydessä tapahtuneet tartunnat ovat hieman vähentyneet, nyt niitä oli noin 4 %. Ravitsemisliikkeisiin tartunnoista liitettiin vain pari prosenttia.

Oppilaitoksissa tapahtui noin 5 % ja varhaiskasvatuksessa pari prosenttia tartunnoista. Oppilaitoksissa on edelleen runsaasti joukkoaltistuksia. Näistä aiheutuneista jatkotartunnoista kerätään parhaillaan  tarkempaa tietoa yhteistyössä kuntien kanssa. Kertyneen tiedon perusteella jatkotartuntojen määrä oppilaitoksissa näyttää olevan selvästi alhaisempi kuin aiemmin on ilmoitettu. Vain prosentti altistuneista lapsista tai oppilaista sai tartunnan, ja altistuneista koulujen henkilökuntaan kuuluvista henkilöistä vain alle 2 %.

Tartuntoja saavat edelleen eniten työikäiset aikuiset ja nuoremmat ikäluokat

Tartuntojen ikäjakauma on pysynyt viimeisten kolmen viikon ajan hyvin samanlaisena. Valtaosa tartunnoista todetaan edelleen nuoremmissa ikäluokissa ja työikäisillä aikuisilla. Viikolla 48 kaikista tapauksista noin 75 % todettiin alle 50-vuotiailla ja hieman alle 40 % alle 30-vuotiailla.

Epidemiatilanteen nopeasti heiketessä vanhempien ikäluokkien riski saada tartunta kasvaa. Heidän osuutensa tartunnoista on jo hieman noussut verrattuna kuukauden takaiseen tilanteeseen. Viikolla 48 yli 60-vuotiaiden osuus oli noin 12 % ja yli 70-vuotiaiden noin 5 %, kun esimerkiksi viikolla 44 vastaavat osuudet olivat noin 8 % ja noin 3 %.

Sairaalahoidossa oli 2.12. yhteensä 165 potilasta, joista 21 oli tehohoidossa. Tehohoitopotilaiden keski-ikä on pysynyt epidemian ajan samana (57 vuotta), ja potilaista 55 % on ollut alle 60-vuotiaita.

Taudista parantuneita arvioidaan olevan noin 18 100, mikä on noin 70 % todetuista tartuntatapauksista. Suomessa on tähän asti todettu yhteensä 25 882 koronavirustartuntaa. Tautiin liittyviä kuolemia on todettu 408.

Tilannekatsaus koronavirustilanteesta 3.12.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitävät tilannekatsauksen, jossa käsitellään tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi kuullaan katsaus tehohoidon tilanteesta Suomessa.

Tilannekatsauksessa ovat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä ja ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:sta sekä toimialajohtaja, ylilääkäri Ville Pettilä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.