Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Tor­nios­sa voi sun­nun­tai­na tu­tus­tua sa­la­pe­räi­seen vii­si­kul­mai­seen "su­si­hau­taan" ja muihin rau­ta­kau­den Ra­kan­mäen sa­loi­hin

Tornionjokivarressa Pajalassa tutkittu kivikautinen kohde osoittautui peräti 9000 vuotta vanhaksi.

Tornio
Rautakautinen Rakanmäen viisikulmainen "susihauta" ilmasta kuvattuna. Arkeologinen arvokohde sijaitsee vain 300 metrin päässä Kemin ja Tornion välisestä moottoritiestä.
Rautakautinen Rakanmäen viisikulmainen "susihauta" ilmasta kuvattuna. Arkeologinen arvokohde sijaitsee vain 300 metrin päässä Kemin ja Tornion välisestä moottoritiestä.
Kuva: Janne Ikäheimo / Tornionlaakson museo

Torniossa on sunnuntaina Tornio-päivien päättyessä tarjolla arkeologian elämyksiä koko perheelle.

Tornionlaakson museon tiloihin saapuu klo 11–13 historianelävöitysryhmä Pohjan Väki ry myöhäisrautakautisessa vaatetuksessa. Harrastajilta voi kysellä rautakauden elämästä, vaatteista, käsitöistä ja esineistä. Lapsille on tarjolla rautakausiaiheisia työpajoja.