somehitti: Maa­gi­set si­vel­ti­men vedot – Elsi Tau­riai­sen video sai rä­jäh­tä­vän suo­sion, yht­äk­kiä seu­raa­jia olikin reilun tu­han­nen sijaan 126 000

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Tornion Va­sem­mis­to: Var­hais­kas­va­tus tuo­tet­ta­va omana toi­min­ta­na

Varhaiskasvatuksessa yhdistyvät opetus, kasvatus ja hoito saumattomaksi kokonaisuudeksi pedagogisuutta painottaen. Se on osa oppimisen polkua, joka luo peruskoulun kanssa pohjan elinikäiselle oppimiselle. Sen lisäksi, että varhaiskasvatuspalvelut mahdollistavat vanhempien työnteon, auttavat ne useita lapsia ja heidän perheitään erilaisten terveydellisten ja sosiaalisten haasteiden edessä esimerkiksi lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Varhaiskasvatus tuo yhteen lapsia erilaisista taustoista ja tarjoaa parhaat mahdolliset eväät elämään alan ammattilaisten toimiessa perheiden kasvatuskumppaneina.

Valtakunnallisesti varhaiskasvatuksessa yksityisten palveluntuottajien osuus on noussut hiljattain noin 20 %:iin.  Tornion vastaava luku on kahdella yksityisellä päiväkodilla noin 23%.

Torniossa varhaiskasvatusta kartoitettaessa on todettu uuden päiväkodin tarve, kun kahden Kivirannalla sijaitsevan yksikön rakennukset ovat tulleen elinkaarensa päähän.