Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pääo­mas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Tilaajille

Tornio ja Haa­pa­ran­ta tii­vis­tä­vät kult­tuu­ri­yh­teis­työ­tään muun muassa yh­den­ver­tai­suus­hank­keen kautta

Tornion ja Haaparannan kaupunkien kulttuuritoimet lisäävät yhteistyötään osallistumalla Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus -hankkeeseen. Yhteinen julkisen taiteen opas ja Haaparannan kahdeksasluokkalaisten vierailut Aineen taidemuseoon ovat myös suunnitteilla.

Parin vuoden hiljaisen jakson jälkeen Tornion ja Haaparannan välillä vaikuttaa olevan patoutunutta yhteistyön tarvetta, ainakin kulttuurin saralla. Koneen säätiön rahoittama Tilaa taiteilijuuteen -hanke, jonka tavoitteena on kohentaa vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuutta, on uusista yhteistyökuvioista yksi, mutta ei ainoa.