pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

To­ri­puis­ti­kon ker­ros­ta­loon ha­lu­taan ra­ken­taa yksi li­sä­ker­ros – Ro­va­nie­mel­lä ei ole aiemmin ko­ro­tet­tu asuin­ker­ros­ta­lo­ja

Taloyhtiö haluaisi tehdä Toripuistikko 2:ssa sijaitsevaan kerrostaloon yhden kerroksen lisää.
Taloyhtiö haluaisi tehdä Toripuistikko 2:ssa sijaitsevaan kerrostaloon yhden kerroksen lisää.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Rovaniemellä Toripuistikko 2:ssa sijaitseva taloyhtiö haluaisi rakentaa taloon yhden kerroksen lisää.

Asunto-osakeyhtiö hakee kaupungilta poikkeuslupaa kerrosluvun nostoon 5. kerrokseen ja samalla lisää rakennusoikeutta 400 kerrosneliömetrin verran.