Kolumni

Toimittajalta: Veronkorotukselle ei vastuullista vaihtoehtoa Rovaniemellä

Leena Talvensaari on Uusi Rovaniemi -lehden päätoimittaja.
Leena Talvensaari on Uusi Rovaniemi -lehden päätoimittaja.
Kuva: Jussi Leinonen

Pitäisikö Rovaniemen tuloveroprosenttia nostaa 0,5 prosenttiyksiköllä, kuten kaupunginjohtaja Esko Lotvonen esittää? Entä rakennetaanko Nelostien yli uusi silta jo ensi vuonna vai pitäisikö investointia lykätä muutamalla vuodella?

Keskustelu Rovaniemen kaupungin taloudesta on tänä syksynä kilpistynyt näihin kahteen kysymykseen, joihin kaupunginvaltuusto vastaa ensi maanantaina talousarviokokouksessaan. Näillä näkymin ei ole lainkaan varmaa, onko valtuuston enemmistö samalla linjalla kuin kaupunginhallitus, joka sanoi veronkorotukselle ei ja sillalle kyllä.

Kysymykset jakavat varsinkin keskustan valtuustoryhmää, jonka jäsenissä on veronkorotuksen vastustajien lisäksi myös sen kannattajia. Eikä ihme, sillä korotuksen vaihtoehdoksi kaupunginhallitus esittää tuntuvia leikkauksia sekä perusturvalautakunnan että koulutuslautakunnan talousarvioraamiin vuosina 2021 ja 2022. Leikkaukset kohdistuvat siis peruspalveluihin, jotka luultavasti ovat tärkeitä myös keskustan äänestäjille.

Veroprosentin korotus on yleensä viimesijainen keino tasapainottaa kuntataloutta. Korotusta ei voi käyttää niin, että sillä vain paikataan vanhoja virheitä ja sen jälkeen jatketaan entistä elämää. Korotuksen rinnalle tarvitaan myös keinoja, joilla hillitään menojen kasvua.

Esko Lotvosen talousarvioesityksessä näin onkin. Menokuri on tiukka ja toimintoja tehostetaan, mutta siitä huolimatta kaupunki tarvitsee Lotvosen mukaan myös lisää verotuloja kaupungin palvelutason ja talouden tasapainon turvaamiseen.

Vastustajien mielestä veronkorotus on vain hetkellinen apu, joka siirtää ongelmia eteenpäin. Se leikkaa kaupunkilaisten ostovoimaa ja Rovaniemen vetovoimaa. Se luo Rovaniemelle huonoa mainetta korkean verotuksen kaupunkina.

"Päätöksenteossa on vastuullista tietää, mistä päätetään."

On hyvä ja tarpeellista, että veronkorotukselle etsitään vaihtoehtoja. Niiden pitää kuitenkin olla niin konkreettisia, että päättäjät ja kaupunkilaiset tietävät, mihin ovat sitoutumassa.

Mitä siis on tarjolla veronkorotuksen vaihtoehdoksi? Ainakin lisää velkaa, sillä ilman korotusta kaupungin velka kasvaa ensi vuonna useita miljoonia euroja ennakoitua enemmän.

Lisäksi perusturva- ja koulutuspalveluihin on lähivuosina tulossa leikkauksia, joita ei ole lainkaan valmisteltu. Kukaan ei siis vielä tiedä, miten  leikkaukset voidaan toteuttaa ja miten ne huonontavat kaupunkilaisten palveluita. Koulutuspalveluissa kyseeseen voi tulla esimerkiksi kokonaisten toimintojen lopettaminen.

Päätöksenteossa on vastuullista tietää, mistä päätetään. Tässä mielessä korotukselle ei ole toistaiseksi esitetty vastuullista vaihtoehtoa.