Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Timo Soini kir­jas­saan: Hanna Män­ty­län ker­to­mat syyt mi­nis­te­rie­rol­le vuonna 2016 eivät pi­tä­neet paik­kan­sa

Timo Soini kertoo torstaina ilmestyneessä Yhden miehen enemmistö -kirjassaan oman näkemyksensä perussuomalaisten lappilaisen ministerin Hanna Mäntylän erolle sosiaali- ja terveysministerin paikalta elokuussa 2016.

Soinin mukaan Mäntylän eroa koskevassa tiedotustilaisuudessa kertomat asiat eivät pidä paikkaansa.