Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tiis­tai­na alkava lakko vai­kut­taa Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueen toi­min­toi­hin, kii­reet­tö­miä leik­kauk­sia ja toi­men­pi­tei­tä peruttu

Osa leikkauksista on jouduttu lakon vuoksi perumaan.
Osa leikkauksista on jouduttu lakon vuoksi perumaan.
Kuva: Pekka Aho

JHL:n tiistaina alkava työnseisaus vaikuttaa paljon myös Lapin sairaanhoitopiirin ja Lapin keskussairaalan toimintaan.

Työnseisaus koskee 3.5.2022 klo 00.01 jälkeen alkavia työvuoroja. Työnseisaus kestää seitsemän vuorokautta ja päättyy 9.5.2022 klo 23.59. Lakko kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Lapin keskussairaalassa lakko vaikuttaa erityisesti laitoshuollon, välinehuollon, puhtaus- ja huoltopalveluiden, ravintopalveluiden, teknisten palveluiden, logistiikka- ja materiaalipalveluiden sekä sihteeripalveluiden saatavuuteen.

Lakko vaikuttaa sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan potilaiden hoitoihin ja valtaosa ei kiireellisistä toimenpiteistä leikkaussaleissa ja poliklinikoilla on jouduttu perumaan.

Potilaiden hoidon turvallisuus ja ruokailu kuitenkin varmistetaan myös lakon aikana. Henkilöstöravintola ja kahvio ovat kiinni lakon ajan. Myös puheluihin vastaamisessa voi olla yksikkökohtaisia viiveitä.

Työtaisteluiden ulkopuolelle on rajattu tehtävät, joiden tekemättä jättäminen voisi aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.

Lakko koskee kaikkia Lapin sairaanhoitopiirin Rovaniemen alueen yksiköitä, muttei Muonio-Enontekiön perusterveydenhuoltoa.

Lue lisää: Näin kun­ta–a­lan lakko vai­kut­taa Ro­va­nie­mel­lä: Koulut, päi­vä­ko­dit ja kir­jas­tot pääosin kiinni, ham­mas­hoi­toa vain kii­reel­li­sis­sä ta­pauk­sis­sa

Edit: 3.5. klo 8:49: Korjattu juttuun tieto, että sairaanhoitopiireihin vaikuttava lakko on JHL:n lakko, ei JHL:n ja Jytyn, kuten jutussa aiemmin luki.