Tiis­tain päi­vit­ty­vä uu­tis­seu­ran­ta: Hal­li­tus esittää ra­vin­to­loi­ta sul­jet­ta­vak­si kesään asti, Olym­pia­lai­set siir­ty­vät vuo­del­la, ainakin 45 lap­pi­lais­ta yri­tys­tä on aloit­ta­nut yt-neu­vot­te­lut koronan vuoksi, pre­si­dent­ti Martti Ah­ti­saa­rel­la on todettu ko­ro­na­vi­rus

21.56: Eduskunta tuki hallituksen esitystä

Eduskunta tuki hallituksen esitystä uusista rajoitustoimenpiteistä.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä piti hyvänä, että pienellä osalla ravintoloista on alkoholin ulosmyyntioikeus, jotta ne voivat myydä enintään 5,5 prosentin vahvuisia alkoholijuomia.

Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen piti päätöstä hyvänä, mutta myöhäisenä.

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko vaati selkeitä pelisääntöjä työpaikkaruokaloille, joihin lasketaan myös muun muassa vanhainkotien, vankiloiden ja varuskuntien ravintolat.

Keskiviikkona lakiesitys menee talousvaliokuntaan ja perustuslakivaliokuntaan. Tiistai-iltaisen eduskuntakäsittelyn tarkoituksena on, että laki ehtisi kiertää valiokunnat ja eduskunnan niin, että se olisi voimassa lauantaina.

Tiistai-iltana ei käsitelty vielä liikkumisrajoituksia hallituksen kokouksessa.

21.47: Trump ha­luai­si Yh­dys­val­tain lii­ke-elä­män au­kea­van jo pää­siäi­sek­si

Yhdysvaltain osavaltiot varoittivat tiistaina presidentti Donald Trumpia olemaan helpottamatta liian aikaisin koronaviruspandemian vuoksi maahan julistettuja rajoituksia. Tämä siitä huolimatta, että tilanne on erittäin paha Yhdysvaltain taloudelle.

Trump sanoi tiistaina haluavansa nähdä Yhdysvaltain liike-elämän aukeavan pääsiäiseen (12. huhtikuuta) mennessä. Aiemmin presidentti oli sanonut harkitsevansa liike-elämän uudelleen käynnistämistä sen jälkeen kun 15 päivää kestäneet rajoitustoimet lakkaavat ensi viikolla.

– Meidän on saatava maamme takaisin töihin, hän sanoi tiistaina Fox-kanavalla.

Maailman terveysjärjestö WHO varoitti tiistaina, että Yhdysvallat saattaa olla seuraava keskus koronaviruspandemiassa.

Yhdysvalloissa yli 42 000 ihmistä on saanut covid-19-viruksen ja ainakin 620 on kuollut siihen. New Yorkin osavaltiossa, jossa koronatapauksia on eniten, tautitapauksia on jo yli 25 000.

21.14: Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la­pal­ve­lut hal­li­tuk­sen jä­reäs­tä esi­tyk­ses­tä: Lii­ke­vaih­toa lähtee neljä vii­de­so­saa, kym­me­nen tu­han­net lo­mau­te­tuik­si

Matkailu- ja ravintolapalvelut Mara otti hallituksen tiedon ravintoloiden sulkemisesta tyynesti vastaan.

– Itse asiassa tätä on osattu odottaa. Iso osa alan yrittäjistä on toivonut, että tulisi tämäntyyppinen linjaus, Maran varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi kertoo.

Hänen mukaansa selkeä linjaus on hyvä, sillä osa yrittäjistä miettii, saisiko koronatilanteessa vakuutuksen kautta jotakin ulos. Toisilla on menossa neuvottelut vuokranantajien kanssa.

Rajoitukset ovat voimassa toukokuun loppuun asti.

Aittoniemi pitää hyvänä signaalina sitä, että rajoitukset voidaan peruuttaa, jos tilanne muuttuu. Hallituksen esityksen mukaan ravintoloiden ulosmyynti on mahdollista.

– On hyvä, että se sallittiin. Mietimme hiukan sitä, että pystytäänkö sitä tällä tavoin rajaamaan.

Vaikka ruokaa saa myydä ulos, niin liikevaihtoon rajoitukset tekevät valtaisan loven.

Rajoitusten työllisyysvaikutukset ovat suuret.

Maralla on työehtosopimusten piirissä noin 70 000 työntekijää. Luvussa ovat mukana ravintolat, hiihtokeskukset, majoituspalveluja tarjoavat.

20.49: Italian ko­ro­na­tar­tun­to­ja to­den­nä­köi­ses­ti sa­to­ja­tu­han­sia

Italia kertoi tiistai-iltana koronaviruksesta aiheutuneiden kuolemien nousseen maassa vuorokaudessa 743 tapauksella kaikkiaan 6 820:een.

Vahvistettujen tautitapausten määrä nousi 69 176:een maanantain 63 927:stä.

Maanantaina kuolleita oli tullut 602, sitä ennen sunnuntaina kuolleita oli ollut 650 ja lauantaina 793, mikä oli korkein uhriluku sen jälkeen kun tartuntatauti havaittiin 21. helmikuuta.

Koronavirustapausten määrä on Italiassa todennäköisesti kymmenen kertaa korkeampi kuin virallinen luku, kertoi tilastotietoja keräävän toimiston johtaja tiistaina. Maan hallitus valmisteli entistä tiukempia määräyksiä ihmisten pitämiseksi kotona.

Koronavirukseen kuolleita on Italiassa enemmän kuin missään muussa maassa. Tuoreimpien lukujen mukaan virus on surmannut 6 077 ihmistä, vahvistettuja tautitapauksia on 64 000.

19.44: Hal­li­tus esittää ra­vin­to­loi­ta sul­jet­ta­vak­si kesään asti – edus­kun­ta koolle jo tiistai-iltana

Eduskunta on kutsuttu kiireellisesti koolle käsittelemään valtioneuvoston esitystä ravintoloiden sulkemiseksi pika-aikataululla.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi tiistai-iltana medialle, että työ- ja elinkeinoministeriö on saanut pikavauhtia valmisteltua lain ravintoloiden sulkemiseksi.

Laki aiotaan säätää niin, että ravintolat olisivat kiinni 31. toukokuuta asti.

– Jos rajoitukset voidaan aiemmin purkaa, olemme siihen valmiita, Marin sanoo.

Hallitus pyrkii Marinin mukaan myös siihen, että ravintolayrittäjiä voitaisiin auttaa.

17.41: Ul­ko­mail­ta kotiin pa­laa­vat saivat ko­ro­na­lu­vut uu­del­leen nousuun Aa­sias­sa – Kiina pelkää koronan toista aaltoa

Koronatartuntojen määrä on viime päivinä lähtenyt uudelleen kasvuun useissa Aasian maissa. Ulkomailta tuotujen tartuntojen pelätään aiheuttavan koronan uuden aallon.

Epidemia lähti leviämään Kiinan Wuhanista joulukuussa. Kaupunki on ollut karanteenissa tammikuun 23. päivästä lähtien. Nyt Hubein maakunta, jonka pääkaupunki Wuhan on, aikoo helpottaa koronarajoituksia. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Hongkongilla on yhteistä rajaa Kiinan kanssa, mutta Kiinan erityishallintoalue onnistui pitkään pitämään koronatilanteen hallinnassa. Sekä tartuntojen että kuolemien määrä oli vielä maaliskuun alussa alhainen Hongkongissa.

Maaliskuun alussa noin 7,5 miljoonan ihmisen Hongkongissa oli vahvistettu noin 150 koronatapausta. Tiistaina vahvistettuja tapauksia oli jo lähemmäs 400.

Viime viikon perjantaina Hongkongissa vahvistettiin 48 koronatapausta. Se on korkein päivittäinen luku kaupungissa sen jälkeen, kun ensimmäinen koronavirustapaus vahvistettiin Hongkongissa tammikuussa.

Ul­ko­mail­ta kotiin pa­laa­vat saivat ko­ro­na­lu­vut uu­del­leen nousuun Aa­sias­sa – Kiina pelkää koronan toista aaltoa

16.36: Näin Lapin keskussairaala varautuu koronapandemiaan

Koronavirusepidemia ei ole vielä alkanut Lapin sairaanhoitopiirin (LSHP) alueella, LSHP:n tiedotteessa arvioidaan. Lapin keskussairaala valmistautuu kuitenkin siihen, että epidemia voi alkaa jo lähiaikoina.

Kiireetöntä leikkaus- ja tutkimustoimintaa joudutaan siirtämään myöhemmäksi. Sairaalassa hoidetaan edelleenkin potilaat, jotka tarvitsevat välitöntä hoitoa.

Sairaalaan avataan keskiviikkona hengitystieinfektiopäivystys erillään muusta päivystyspoliklinikan toiminnasta. Maanantaina on jo otettu käyttöön tällä hetkellä 6–paikkainen hengitystieinfektio-osasto sairaalan kolmannessa kerroksessa.

Sairaalan lääkäri- ja hoitajaresursseja koordinoidaan ja sijoitetaan siten, että päivystyksessä, tehohoidossa ja hengitystieinfektio-osastolla on mahdollisimman riittävästi lääkäreitä ja hoitajia.

Lisäksi ulkopuolisten vierailut on pääosin kielletty ja asiakasmaksuissa on muutoksia.

Näin Lapin kes­kus­sai­raa­la val­mis­tau­tuu ko­ro­na­pan­de­miaan: kii­reet­tö­miä leik­kauk­sia siir­re­tään, hen­gi­tys­tie­in­fek­tio­yk­si­köt käyt­töön, ul­ko­puo­lis­ten vie­rai­lut kiel­let­ty

16.33: Tokion olym­pia­ke­sä vaihtuu vuoteen 2021 - sodat ovat vii­mek­si siir­rel­leet olym­pia­lai­sia

Tokion kesäolympialaiset siirretään koronaviruspandemian vuoksi myöhempään ajankohtaan. Olympialaiset siirretään enintään ensi vuoden kesään saakka, kertoo Kansainvälinen olympiakomitea (KOK).

Kisat oli määrä aloittaa tänä vuonna heinäkuun 24. päivä ja lopettaa 9. elokuuta. Siirtäminen varmistui lopullisesti Kansainvälisen olympiakomitean johtajan Thomas Bachin ja Japanin pääministerin Shinzo Aben välisissä keskusteluissa.

15.02: Ainakin 45 lap­pi­lais­ta yri­tys­tä on il­moit­ta­nut yt-neu­vot­te­luis­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen takia

Koronaviruksesta johtuva talouden äkkijarrutus on hetkessä kääntänyt Lapin hyvän työllisyyskehityksen nurinniskoin.

Tiistaihin mennessä jo yli 1700 työnantajaa eri puolilta maata oli jättänyt yt-ilmoituksen työvoimahallintoon. Lomautusuhka koski jo noin 160 000:a ihmistä.

– Luku on aivan hirveä, kun se on vielä tullut näin lyhyessä ajassa ja varmasti nousee vielä, Lapin työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Tiina Keränen sanoo.

Lapissa yt-ilmoituksen oli jättänyt maanantaihin mennessä 45 yritystä.

– Yt-menettely koskee näiden ilmoitusten perusteella noin 800 lappilaista. Se on lomautusuhan alla olevien määrä, Keränen kertoo.

Ainakin 45 lap­pi­lais­ta yri­tys­tä on il­moit­ta­nut yt-neu­vot­te­luis­ta ko­ro­na­vi­ruk­sen takia

15.01: Pää­mi­nis­te­ri: Hal­li­tuk­sel­ta tulee edus­kun­nal­le esitys ra­vin­to­loi­den sul­ke­mi­ses­ta, myös Uu­den­maan eris­tä­mis­tä val­mis­tel­laan

Uusia asetuksia ja lakiesityksiä rajoitustoimista koronaviruksen takia saadaan eduskuntaan aikaisintaan huomenna. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallituksessa on valmisteilla lakiesitys ravintoloiden sulkemiseksi, koska nykyiset lait eivät sitä mahdollista.

– Myös Uudenmaan eristämiseen on vahvat perusteet ja selkeä tarve. Lainsäädännöllisesti tämäkin kokonaisuus on äärimmäisen haastava toteuttaa, koska valmiuslainsäädäntö on monen lukon takana. Valmistelua tehdään, jotta tämänkin kanssa voidaan edetä, Marin sanoi.

Myös terveydenhuoltohenkilökunnan työvelvoite viedään uudelleen täydennettynä eduskuntaan.

Hallitus käsittelee uusia rajoitustoimia tänään kello 16 alkavassa kokouksessaan.

14.57: Va­rus­mie­het ovat sääs­ty­neet jouk­ko­tar­tun­noil­ta

Varusmiesten keskuudessa on vain muutamia yksittäisiä sairastuneita, lääkintäeverstiluutnantti Jari Autti kertoo.

Puolustusvoimat on valmistautunut koronan mahdollisesti aiheuttamiin poikkeustoimiin jo parin kuukauden ajan.

Koulutusjärjestelyjä on muutettu muun muassa jakamalla varusmiehet varuskunnissa kolmeen osastoon. Ne pidetään erossa toisistaan.

Kun yksi osasto on viikon lomalla, kaksi muuta on samaan aikaan koulutuksessa. Ne liikkuvat eri reittejä ja syövät eri paikoissa eivätkä käytä ristiin kalustoa.

Lisäksi puolustusvoimiin on tullut kättelykielto ja osalle kantahenkilökunnasta etätyösuositus. Matkustamista on vähennetty ja toimintoja suljettu sekä tapahtumia ja harjoituksia peruttu. Pääesikunta on myös rajoittanut ulkopuolisten liikkumista varuskunta-alueilla.

Sairaita ei varuskuntiin päästetä.

Va­rus­mie­het ovat sääs­ty­neet jouk­ko­tar­tun­noil­ta – miksi ko­ro­na­vi­rus ei koet­te­le va­rus­kun­tia samalla tavalla kuin nor­maa­li kau­si-inf­luens­sa?

12.18: Ter­vey­den­huol­los­sa tur­vau­du­taan en­sim­mäis­tä kertaa var­muus­va­ras­toi­hin

Terveydenhuollossa turvauduttiin ensimmäistä kertaa Huoltovarmuuskeskuksen varastoihin.

– Terveydenhuollon tuotteiden osalta tämä on ensimmäinen kerta, kun näin tapahtuu.  Aiemmin näistä varastoista on otettu useamminkin kerran siemenviljaa valtionneuvoston päätöksellä, Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Päivi Sillanaukee kertoi Ylen A-studiossa maanantaina, että nyt on aika avata huoltovarmuusvarastojen ovet.

Huoltovarmuusvarastojen ylläpitäminen on Suomen varautumista erialaisiin kriisitilanteisiin. Tämän vuoksi myös niiden avaaminen voi herättää kansalaisissa monenlaisia tunteita. Käytännössä Huoltovarmuuskeskuksen toiminta on arkista ja tavallista logistiikkaa, jossa tavaroita siirretään rekoilla paikasta toiseen.

"Tässä ei ole mitään suurta dra­ma­tiik­kaa" – Ter­vey­den­huol­los­sa tur­vau­du­taan en­sim­mäis­tä kertaa var­muus­va­ras­toi­hin

9.57: STT: Puo­lue­joh­ta­jat kut­sut­tu heti Sää­ty­ta­loon kes­kus­te­le­maan uusista ra­joi­tuk­sis­ta

STT:n mukaan kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat on kutsuttu Säätytaloon keskustelemaan koronaviruksen takia tehtävistä uusista rajoitustoimista kello 10.

Hallitusryhmien puheenjohtajat keskustelivat aiheesta maanantai-iltana. Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi, että valmiuslaissa ei ole pykälää, jolla saataisiin esimerkiksi ravintolat suljettua.

Hallituksen odotetaan kertovan uudista rajoitustoimista tiistai-iltana.

9:30: Presidentti Martti Ahtisaarella on todettu koronavirustartunta

Presidentti Martti Ahtisaarella on todettu koronavirustartunta, kertoo tasavallan presidentin kanslia tiedotteessa. Tartunta varmistui eilen. Presidentti Ahtisaari voi olosuhteisiin nähden hyvin.

Tasavallan presidentin kanslia kertoi lauantaina presidentti Ahtisaaren puolison Eeva Ahtisaaren koronavirustartunnasta. Myös Eeva Ahtisaaren on aiemmin kerrottu voivan tartunnasta huolimatta hyvin.

08:40: Koronavirustartuntojen määrä ei ole kasvanut Suomessa vielä rajusti.

Tiistaiaamuna varmistuneita tapauksia oli 700, missä on 74 sairastuneen lisäys maanantaiaamun tilanteeseen verrattuna.

Koko maailmassa varmistettuja tartuntoja on nyt runsaat 380 000. Tautiin kuolleiden globaali määrä on noin 16 500.

Suomen hal­li­tuksen odotetaan ker­tovan lisätoimista koronavirusepidemian etenemisen hidastamiseksi tänään.