Näin Lapin kes­kus­sai­raa­la val­mis­tau­tuu ko­ro­na­pan­de­miaan: kii­reet­tö­miä leik­kauk­sia siir­re­tään, hen­gi­tys­tie­in­fek­tio­yk­si­köt käyt­töön, ul­ko­puo­lis­ten vie­rai­lut kiel­let­ty

-
Kuva: Anssi Jokiranta

Koronavirusepidemia ei ole vielä alkanut Lapin sairaanhoitopiirin (LSHP) alueella, LSHP:n tiedotteessa arvioidaan. Lapin keskussairaala valmistautuu kuitenkin siihen, että epidemia voi alkaa jo lähiaikoina.

Leikkaus- ja tutkimustoimintaa siirretään osittain

Kiireetöntä leikkaus- ja tutkimustoimintaa joudutaan siirtämään myöhemmäksi. Sairaalassa hoidetaan edelleenkin potilaat, jotka tarvitsevat välitöntä hoitoa.