Kolumni

Tieto ja avoimuus lisäävät luottamusta


-

Luottamus on tärkeä pääoma elämässä. Se on läsnä yhteiskunnassa luoden vakautta, yrittelijäisyyttä ja myönteistä ilmapiiriä. Se on tärkeä työpaikoilla vahvistaen yhteistyötä ja tuottavuutta. Luottamus on perusta ystävyyssuhteille ja perheille.