Vesistöt: Ve­si­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia päi­vi­te­tään Ro­va­nie­men kes­kus­tan alueel­la – ta­voit­tee­na hillitä ve­si­skoot­te­rei­den ai­heut­ta­mia hait­to­ja

Maastopalot: Kulotus oli mennä metsään tällä kertaa Po­siol­la, pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa kui­vuu­des­ta

THL:n tut­ki­mus: Kah­del­la ko­ro­na­ro­kot­teel­la saadaan erin­omai­sen hyvä teho vakavaa ko­ro­na­tau­tia vastaan – myös kahta eri ro­ko­tet­ta käyt­tä­mäl­lä

Kaikilla Suomessa käytettävillä koronarokotteilla saadaan täydellä rokotussarjalla erinomainen teho vakavaa, sairaalahoitoa vaativaa koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemästä tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan rokotteiden teho on myös hyvä kahden rokotteen jälkeen koronavirustartuntaa vastaan. THL:n mukaan myös kahta eri rokotetta saaneiden kohdalla tulokset ovat erinomaiset. Osa on saanut ensimmäiseksi rokotteekseen adenovirusvektorirokotteen ja sen jälkeen toiseksi rokotteeksi mRNA-rokotteen.

Tutkimuksessa selvitettiin AstraZenecan adenovirusvektorirokote Vaxzevrian ja mRNA-rokotteiden eli Biontech-Pfizerin Comirnatyn ja Modernan Spikevaxin tehoa Suomessa asuvilla työikäisillä. Työikäisillä tarkoitetaan 16–69-vuotiaita.

Vakavaa koronatautia vastaan mRNA-rokotteiden teho oli 97 prosenttia, adenovirusvektorirokotteen teho oli 93 prosenttia ja yhdistelmärokotesarjan teho oli 91 prosenttia.

Koronavirusinfektiota vastaan kahden rokotteen suojateho oli mRNA-rokotteen saaneilla 78 prosenttia. Myös adenovirusvektorirokotteen saaneilla suojateho oli 78 prosenttia ja yhdistelmärokotesarjan saaneilla 80 prosenttia.

THL:n mukaan tulokset ovat yhä alustavia, eivätkä ne ole vielä käyneet läpi tieteellistä vertaisarviointia.

THL:n asiantuntijalääkäri Eero Poukka toteaa, että eri rokotevalmisteiden ja niiden yhdistelmien tuottamassa suojatehossa ei tulosten ja niiden analyysin perusteella ole merkittäviä eroja.

– Erityisen tärkeä tieto on, että kahta eri rokotetta saaneet saavat keskimäärin yhtä hyvän suojan kuin samaa rokotetta molemmilla annoskerroilla saaneet. Yhdistelmärokotesarjan tehosta on julkaistu kansainvälisesti vasta hyvin vähän tutkimustuloksia, ja siksi nämä alustavat tulokset ovat tärkeitä.

Jatkossa THL tutkii koronarokotteiden pitkäaikaista suojaa ja rokotteiden tehoa koronaviruksen deltamuunnosta vastaan.

Tutkimus rokotteiden tehosta perustuu tietoihin, jotka on saatu terveydenhuollon rekistereistä 26. huhtikuuta–16. elokuuta. Tutkimuksessa olivat mukana kaikkien Suomessa asuvien 16–69-vuotiaiden tiedot eli lähes 3,7 miljoonan henkilön tiedot. Analyysista jätettiin pois he, joilla oli aiemmin todettu koronatartunta tai joita oli aiemmin hoidettu koronavirustaudin vuoksi sairaalassa. Tuloksissa huomioitiin rokotettujen ja rokottamattomien erilaisen ikäjakauman vaikutus tutkimustuloksiin.