Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

THL: Ko­ro­na­tar­tun­nat le­viä­vät nyt nuorten ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa – sai­raa­loi­den kuor­mi­tus on rau­hal­lis­ta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tartuntoja saatu esimerkiksi juhlista ja baareista.

Koronatartuntoja on todettu viime viikkoina erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa. Kolmannes tartunnoista on todettu 20–29-vuotiailla. Kuvituskuva.
Koronatartuntoja on todettu viime viikkoina erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa. Kolmannes tartunnoista on todettu 20–29-vuotiailla. Kuvituskuva.
Kuva: Jussi Leinonen

Koronatartunnat ovat keskittyneet viime viikkojen aikana nuorten aikuisten keskuuteen ja epidemia on levinnyt esimerkiksi baari- ja juhlailloissa, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Viikolla 27 (5.–11. heinäkuuta) eniten tartuntoja, eli noin kolmannes, todettiin 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä. Tartunnoista 25 prosenttia on todettu 10–19-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa tartunnat painottuvat 18 vuotta täyttäneisiin.

THL:n mukaan tapausmäärät ovat noin kolminkertaistuneet kesäkuun puolivälin viikon 24, noin 540 tapausta, ja viikon 27 eli 5.–11. heinäkuuta, 1651 tapausta, välillä. Koronaviruksen tartuttavuusluvun arvio on tällä hetkellä 1,0–1,25 (90 prosentin todennäköisyysvälillä), arviota on nostanut nuorten aikuisten tartuntojen lisääntyminen.

Noin 63 prosenttia Suomen väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen koronavirusta vastaan ja 25 prosenttia toisen annoksen.

Sairaalakuormitus maltillista

Vaikka tartuntamäärät ovat kasvaneet, sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on pysynyt vakaana.

Keskiviikkona 14. heinäkuuta koronavirustaudin vuoksi sairaalahoidossa oli sairaanhoitopiirien ilmoitusten mukaan yhteensä 43. Heistä perusterveydenhuollon osastoilla oli kuusi, erikoissairaanhoidon osastoilla 27 ja teho-osastoilla 10 potilasta.

THL ja sosiaali- ja terveysministeriö arvioivat erikoissairaanhoidon ja tehohoidon tarpeen nousevan hieman tulevan viikon aikana. Keskiviikkoon mennessä koronavirustautiin oli kuollut Suomessa 978 ihmistä, luku on kasvanut kahdella kuolintapauksella viikossa.

Delta-muunnosta etenkin itärajalla testatuilla

Delta-muunnoksen osuus koko maan testituloksista on noussut yli 80 prosenttiin tutkituista testituloksista. THL muistuttaa, että varianttityyppi määritellään noin joka viidennestä koronavirusnäytteestä ja viime viikkojen aikana EM-kisaturistien suuri osuus tyypitetyistä näytteistä voi jonkin verran yliarvioida delta-muunnoksen osuutta tartunnoista.

Ihmisiltä, jotka on todettu itärajalla koronapositiivisiksi tai joilla on ollut kontakti Venäjälle, otetuista näytteistä noin 90 prosenttia on ollut delta-muunnosta.