uimarannat: Si­ni­le­vä­kau­si on alkanut La­pis­sa­kin – ha­vain­to­ja etenkin Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­ta

pääkirjoitus: Hy­vin­voin­ti­alueen pitää olla valmis puolen vuoden päästä – joh­ta­ja­va­lin­nat ovat työl­lis­tä­neet eikä ra­di­kaa­lei­hin muu­tok­siin tunnu olevan aikaa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Ter­vo­lan museo avataan tou­ko­kuun lopulla

ervolan Kotiseutumuseo sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Nelostien varressa
ervolan Kotiseutumuseo sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Nelostien varressa

Tervolan Museoseura ry:n syys-ja kevätkokouksessa 26.2.2022 Paakkolan kylätalolla keskusteltiin vilkkaasti museon pelastumisesta ja kuntoon saattamisesta sekä kesällä avaamisesta. Lähes kolmenkymmenen väen joukko  lähti innolla kehittämään museoa ja sen monipuolista perinteistä toimintaa.

Museoseuran johtokuntaan valittiin jatkamaan entiset Timo Heikkilä puheenjohtajana Oulusta (kakkosasunto Paakkolassa) ja Taina Kolmonen, Pekka Juopperi ja Pekka Alamaunu Tervolan Paakkolasta sekä Soini Saviaro Tervolan Pahtaojalta. Uusiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin Paavo Pallari ja Arttu Lehtilahti Tervolan Louelta, Marjatta Matinlompolo Pellosta (kesämökki  Paakkolassa) ja Jarmo Palokangas Tervolan Paakkolasta.

Museon kesäkahvilan ja opastuksen toiminta on suunniteltu pidettäväksi auki neljä kuukautta, ajalla 23.5.-23.9.2022. Museoseura toivoo yhteydenottoja tehtäviin haluavilta. Taina Kolmosen vastuulla on kahvilasta ja talkootarjoiluista sekä esittelyistä vastaaminen.

Kokouksessa iloittiin, että rapistuneet maalatut museorakennukset saivat uudet maalipinnat. Puustoa kaatamalla ja pensaistoa raivaamalla saatiin koko museokokonaisuus näkymään valtatielle.  Ahkeralla talkootyöllä kukoistava museoalue kesäkahviloineen saatiin jo viime kesänä vetovoimaiseksi käyntikohteeksi.

Tämän vuoden tavoitteena on saada kahdentoista  rakennuksen vuotavat pärekatot  uudistetuksi. Rakennustyötä on tarkoitus jatkaa huhtikuussa pääosin talkootyönä, johon toivotaan lisää vapaaehtoisia.

Louen Lappian Osmo Häkkinen ja opiskelijat ovat tutustuneet museon kasvillisuuteen ja entiseen näyttelypuistoon. He tulevat suunnittelemaan uuden näyttelypuiston. Suunnitteluun on luvannut  osallistua alkuperäisen näyttelypuiston asiantuntijana toiminut  Sirkka-Liisa Peteri Rovaniemen Hirvaalta. Museoseurasta yhdyshenkilönä toimii Arttu Lehtilahti.

Kotiseutu- ja maatalousmuseon kokoelmien järjestelyyn ja esittelykuntoon laittoon  lupautui osallistumaan Tornionlaakson maakuntamuseo  Terhi Tanskan johdolla.

Ford- rautapyöräisten traktoreiden ja Ledrac –telaketjuisen vetotraktorin,1920-1930-luvulta kunnostamisista  Mikko Heikkilä lupautui ottamaan vastuun ja pyytää kunnostustyöstä kiinnostuneita ottamaan yhteyttä.  Vanhat  traktorit  kiinnostavat museon asiakkaita.

Museoseura on anonut avustuksia eri tahoilta kesäkahvilan ja opastuksen henkilöiden palkkaamiseen  sekä ulkoisten ja sisäisten opasteiden, viitoitusten ja opastaulujen sekä rakennusten korjauksiin.

Taloutta vahvistaakseen museoseura julkaisee  keväällä Tervolan Portti -lehden, johon kerätään mainoksia sekä vapaaehtoisia lahjoituksia. Lehden tuotolla ja lahjoituksilla on ratkaiseva vaikutus talouteen. Vuosi sitten Lehden mainostulot ja lahjoitukset mahdollistivat koulun ikkunoiden kunnostamisen ja maalaamisen. Siitä kiitokset lähes sadalle yritykselle ja yksityisille lahjoittajille. Nyt keräystuloilla on tavoitteena saada vuotavat pärekatot korjatuksi.

Tervolan Museoseuraan on mahdollisuus liittyä jäseneksi 10 eurolla/vuosi. Jäsenmaksutuloillakin on merkitystä.

Kivalon kansalaisopiston ja Museoseuran yhteistyönä on tarkoitus haastatella Taivalkosken voimalaitoksen vaikutuksista Kemijokivarren ihmisiin ja elämään. Myös Lapin sodan aikaisia muisteluja kerätään. Tietojen keräyksiä ja haastatteluja suorittavat Kristiina Mäkitervo Kemijokivarren Tervolan pohjoinen alueesta  ja Timo Heikkilä Kemijokivarren Tervolan eteläisestä alueesta. Haastattelujen julkaisuista päätetään myöhemmin. Toivomme haastateltavien yhteydenottoja.

Perinteinen Tervolan Pitäjäjuhla Museolla järjestetään 10.7. Puhujaksi on lupautunut opetus- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

Tervolan Museoseura ry