Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Ter­vo­lan Jär­jes­tö­ta­lol­le ra­ken­ne­taan uusi in­va­luis­ka – Ka­ri­haa­ran Kan­san­ta­loon suun­ni­tel­laan läm­mi­tys­jär­jes­tel­män uu­si­mis­ta

Tervolan Järjestötaloon rakennetaan muun muassa kiinteä invaliuska. Karihaaran kansantalo on rakennettu vuonna 1956.
Tervolan Järjestötaloon rakennetaan muun muassa kiinteä invaliuska.
Tervolan Järjestötaloon rakennetaan muun muassa kiinteä invaliuska.

Seurantalojen korjauksiin jaetaan tänä vuonna valtionavustuksia yli 1,68 miljoonaa euroa, josta 80 200 euroa myönnetään Lappiin. Seurantalojen korjausavustus on valtion määräraha, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi.

Lapin suurin avustussumma 19 000 euroa myönnettiin Kemijärven VPK:lle 1913 rakennetun VPK:n talon portaiden uusimiseen ja esteettömän luiskan rakentamiseen.

Karihaaran Järjestöyhdistys ry sai Karihaaran Kansantalon korjaustöihin ja korjaussuunnitelmiin 15 500 euron avustuksen. Vuonna 1956 rakennetulle  Kansantalolle on jo aiemmin tehty kuntokartoitus. Talo oli jo osittain heikolla hapella.

– Esimerkiksi salin patterit olivat haljenneet ja niille tehtiin pelastusoperaatio. Kiitos Tornion Järjestöyhdistykselle, joka lahjoitti meille isot patterit, jotta saliin saatiin lämmöt päälle, Karihaaran Järjestöyhdistyksen Tiina Brännkärr kertoi.

Myönnetty 15 500 euron avustus käytetään osin öljylämmityksestä luopumiseen.

– Öljylämmityksestä koituvat kustannukset ovat niin suuret, että vuokrista saatavat tulot eivät riitä kattamaan niitä. Avustuksella pystymme maksamaan muutostyön selvityksen  ja kilpailuttamaan remontin. Edellinen hallitus pohti lämmitysjärjestelmän vaihtamista maalämpöön, mutta sen hankintakustannuksen omavastuu olisi noussut liian suureksi. Nyt harkinnassa on ilmavesilämpöpumpun hankinta, Brännkärr kertoo.

Itse pumpun hankinta asennustöineen tarvitsee huomattavan lisäavustuksen.

Kansantalolla on vuokralasena Meri-Lapin Liikunnan ja Terveyden edistämisyhdistys. Yhdistyksen kautta jo tehdyille remonteille on saatu talkooapua.

Myös Kemin Naisvoimistelijat käyvät treenaamassa Kansantalolla.

–Käytimme  Tradekalta saadun avustuksen salin isojen peilien hankintaan. Tornion Lasi oli yhteistyökumppanimme. Liukupeilit sopivat hienosti meidän käyttötarkoitukseen, sillä ne voi esimerkiksi mahdollisten pallopelien aikana siirtää sivuun.

Talolla on järjestetty jonkin verran eri seurojen ja yhdistysten tilaisuuksia. Järjestysyhdistys ei ole liiemmin markkinoinut tilaa ulkopuolisille, ennen kuin esimerkiksi viemäröintiin liittyvät ongelmat on saatu kuntoon.

Karihaaran Kansantalo oli aiemmin Kemin nuorisotoimen käytössä.

– Moni on kertonut minulle, että Kansantalo on ollut tärkeä paikka Kemin pohjoispuolen asukkaille. Täällä ei ole nykyisinkään paljon yhteisiä tiloja lapsille, nuorille ja Ikäihmisille, Tiina Brännkärr kertoo.

Tervolan Järjestöyhdistys ry:lle myönnettiin 11 000 euroa. Suurin  työ on uuden invarampin rakentaminen.

– Aiemmin ongelmana on ollut peltikatolta alas tuleva lumi. Avustuksen avulla saamme jatkettua peltikattoa, jotta ramppi mahtuu räystään alle. Rakennamme katolle myös lumiesteet ja uusimme sadevesiputkistoa, Tervolan Järjestöyhdistyksen Raimo Puikko kertoo.

Kokonaiskustannusarvio remontille on 14 000 euroa. Järjestö pystyy omalla talkootyöllä kuittaamaan omarahoitusosuutta.

Tervolan Järjestötalo on ollut koronarajoitusten vuoksi hvin vähällä käytöllä.

– Kansalaisopiston piirit ovat toimineet talolla, mutta muu vuokrakäyttö on koronan aikana ollut vähäistä. Korona on iskenyt kovalla kädellä seurantalojen käyttöön. Valtiolta olemme saaneet kaksi kertaa tukea. Talon yläkerran kaksiossa on ollut vuokralainen, Puikko sanoo.

Taloon hyvässä kunnossa, mutta siitä tulee yhdistykselle kuluja.

– Taloon on asennettu kaksi ilmalämpöpumppua. Lämmitämme taloa öljyllä silloin, kun siellä on jokin tapahtuma. Salin puolta ei tarvitse välttämättä lämmittää, jos kokous on ravintolatiloissa, Raimo Puikko kertoo.

Korjausavustusten tarkoitus on säilyttää seurantalojen arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset.

Lappi

Avustukset

Hyvinvointi- ja kulttuuriyhdistys Valistus ry, Tornio 1 700 €

Ivalon Järjestöjenyhdistys ry, Inari 6 000 €

Karihaaran Järjestöyhdistys ry, Kemi 15 500 €

Kemijärven VPK ry, Kemijärvi 19 000 €

Osakeyhtiö Kansantalo, Rovaniemi 14 000 €

Pirkkiön Raittiusyhdistys Turva ry, Tornio 3 000 €

Saarenkylän Nuorisoseura ry, Rovaniemi 6 000 €

Tervolan Järjestöyhdistys ry, Tervola 11 000 €

Vojakkalan Nuorisoseura ry, Tornio 4 000 €

Lappi yhteensä: 80 200 euroa.

Kaikki yhteensä: 1 681 000 euroa.

Lapissa avustuksia saa tänä vuonna yhdeksän hakijaa. Koko maassa avustuksia myönnettiin 127 hakijalle.

Seurantalo on yhteisnimitys erilaisten aatteellisten yhdistysten kokoontumistiloikseen rakentamista taloista.