Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Tässäkö Lapin mat­kai­lun tu­le­vai­suus koronan jäl­keen? – mat­kai­lu­ala visioi alan neljä mah­dol­lis­ta ke­hi­tys­suun­taa

Lapin matkailussa rikottiin ennätyksiä, kunnes korona pysäytti kaiken. Tässä turistit parveilevat Napapiirin Pajakylässä Rovaniemellä.
Lapin matkailussa rikottiin ennätyksiä, kunnes korona pysäytti kaiken. Tässä turistit parveilevat Napapiirin Pajakylässä Rovaniemellä.
Kuva: Jussi Leinonen

Lapin matkailuelinkeinon liitto on tuottanut neljä erilaista Lapin matkailun mahdollisuutta koronavirusepidemian jälkeiselle ajalle.

–Skenaariot toimivat työkaluna niin koko matkailuelinkeinon ekosysteemin kehittämisessä, kuin yksittäisen yrityksen ja matkailualueen oman toiminnan kehittämisessä ja mielekkään tavan lähestyä toimintaympäristön epävarmuuksia, kertoo Lapin Matkailuelinkeinon liiton toiminnanjohtaja Nina Forsell.