Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Tilaajille

Tarinat tu­li­me­res­tä ja pe­su­ko­neis­ta ovat juur­tu­neet syvälle – lukijat ker­to­vat ko­ke­muk­siaan les­ta­dio­lai­suu­teen liit­ty­väs­tä vas­tak­kain­aset­te­lus­ta

Lukijoita pyydettiin kertomaan, miten vastakkainasettelu vanhoillislestadiolaisten ja muun väestön välillä käytännössä ilmenee. Kyselyyn tuli yli 300 vastausta.

Kyselyyn tuli vastauksia niin lestadiolaisyhteisöön kuuluvilta tai aiemmin kuuluneilta kuin yhteisön ulkopuolisiltakin. Kuva Muhoksen Matokorvessa kesällä 2019 järjestetyiltä Suviseuroilta.
Kyselyyn tuli vastauksia niin lestadiolaisyhteisöön kuuluvilta tai aiemmin kuuluneilta kuin yhteisön ulkopuolisiltakin. Kuva Muhoksen Matokorvessa kesällä 2019 järjestetyiltä Suviseuroilta.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Kerroimme viikko sitten vastakkainasettelusta vanhoillislestadiolaisten ja muun väestön välillä. Verkossa lukijoita pyydettiin kertomaan omista kokemuksistaan.

Kyselyyn tuli yli 300 vastausta. Niiden pohjalta voi päätellä, että kokemukset vastakkainasettelusta ovat yleisiä ja lestadiolaisuuteen liittyvien käsitysten koetaan olevan erityisen vahvoja Oulun seudulla.