Vanhoillislestadiolaisuus
Aino kasvoi vanhoillislestadiolaisessa suurperheessä ja tunsi itsensä näkymättömäksi – "Jos rippijuhlia on ollut jo kymmenet, eivät ne yhdennettoista enää tunnu niin ihmeellisiltä"

Aino kasvoi van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­ses­sa suur­per­hees­sä ja tunsi itsensä nä­ky­mät­tö­mäk­si – "Jos rip­pi­juh­lia on ollut jo kym­me­net, eivät ne yh­den­net­tois­ta enää tunnu niin ih­meel­li­sil­tä"

08.11.2020 09:58 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Avoin kes­kus­te­lu tarpeen

19.10.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hannu Ullner

Lu­ki­jal­ta: An­teek­si­pyyn­tö pai­kal­laan

13.10.2020 05:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kirk­ko­her­ra on seu­ra­kun­nan hen­gel­li­nen johtaja

08.10.2020 10:10 2
Tilaajille
Lukijalta: Lestadiolaisuuden ongelmat kohdattava rehellisesti Rovaniemen kirkkoherranvaaleihin valmistauduttaessa
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Les­ta­dio­lai­suu­den on­gel­mat koh­dat­ta­va re­hel­li­ses­ti Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lei­hin val­mis­tau­dut­taes­sa

07.10.2020 09:36 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ilmo Pulkamo

Lu­ki­jal­ta: Opin ja ope­tuk­sen eroilla on väliä

02.10.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Markku Kanniainen

Lu­ki­jal­ta: Väärää tietoa van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­sis­ta

29.09.2020 05:00 0
Tilaajille