Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

Ta­pah­tu­ma-ala kum­mas­te­lee, mitä mi­nis­te­rit tar­koit­ta­vat avat­ta­vil­la matalan riskin ta­pah­tu­mil­la – "Miksi mei­dän­kään pitäisi täl­lai­sia ra­joi­tuk­sia nou­dat­taa?"

Tapahtumalippuja myyvän Tiketin toimitusjohtaja Mirva Merimaa sanoo, että sairaanhoitopiirit ovat lakanneet noudattamasta velvoitteitaan jäljittämisessä. Samaan aikaan tapahtumateollisuudella on suuria vaikeuksia ymmärtää, mihin toiminnan rajoitukset sen kohdalla perustuvat.

Legendaarinen hard rock -bändi Guns N´ Roses esiintyi Hämeenlinnassa vuonna 2017. Koronan aikana suuret keikat ovat olleet vähissä. Vaikka rajoitukset poistuisivat, isot massatapahtumat käynnistyvät hitaasti.
Legendaarinen hard rock -bändi Guns N´ Roses esiintyi Hämeenlinnassa vuonna 2017. Koronan aikana suuret keikat ovat olleet vähissä. Vaikka rajoitukset poistuisivat, isot massatapahtumat käynnistyvät hitaasti.
Kuva: Hämeen Sanomat

Ministereiden puheet matalariskisten kulttuuri- ja liikuntatapahtumien nopeasta avaamisesta herättävät tapahtuma-alan johtajissa hämmennystä.

Tapahtumalippuja myyvän Tiketin toimitusjohtaja Mirva Merimaa ihmettelee, mitä tapahtumia ministerit tarkoittavat, kun he puhuvat matalan riskin tapahtumista.