Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Ta­lous­tai­to­jen opetus lisää ta­sa-ar­voa

Taloudellinen osaaminen on elintärkeä taito tämän päivän yhteiskunnassa. Valitettavasti taloustaidot ovat usein aliarvostettuja ja jäävät koulujärjestelmissä taka-alalle. Koetaan, ettei niiden opettaminen kuulu kouluun.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus oppia taloudesta tasa-arvoisesti. Koulussa tämä voidaan parhaiten toteuttaa. Koulun tehtävä on tasoittaa ihmisen taustoista johtuvia eroja ja antaa erilaisista taustoista tuleville samanarvoiset mahdollisuudet menestyä elämässä. Sosioekonomiset taustat ovat suurin erottava tekijä nuorten taloustaidoissa. Niiden opetus voi olla ratkaisevan tärkeää tasa-arvon edistämisessä.

Tasa-arvo koskee monia eri ulottuvuuksia, kuten sukupuolta, rotua ja sosioekonomista asemaa. Taloustaitojen puute voi pahentaa epätasa-arvoa, kun taas taloudellisen osaamisen lisääminen koulutuksessa voi auttaa tasoittamaan pelikenttää. Oppilaat, jotka tulevat taloudellisesti haavoittuvista taustoista, voivat hyötyä erityisesti talousosaamisen opetuksesta. Se antaa heille mahdollisuuden tasa-arvoisempiin taloudellisiin mahdollisuuksiin ja auttaa purkamaan köyhyyden kierteitä.

Taloudelliset taidot ovat olennaisia itsenäisen elämän ja taloudellisen hyvinvoinnin kannalta. Opiskelijat, jotka saavat perustiedot säästämisestä, budjetoinnista, verotuksesta, sijoittamisesta ja kuluttamisesta tai kokeilevat harjoitusyrittäjyyttä, ovat paremmin varustettuja tekemään tietoisia päätöksiä myös henkilökohtaisessa taloudessaan. Tämä voi auttaa heitä välttämään velkaantumista ja talousvaikeuksia.

Taloudellisen osaamisen opettaminen koulussa voi myös vaikuttaa positiivisesti tuleviin työllisyysmahdollisuuksiin. Se voi auttaa oppilaita ymmärtämään työelämän vaatimuksia ja antaa heille mahdollisuuden hankkia arvokkaita taitoja ja kokemusta jo ennen kuin he astuvat ammattimaailmaan.

Taloustaidot eivät ole vain yksilön vaan myös yhteiskunnan hyödyksi. Kun ihmisillä on paremmat taloustaidot, he ovat todennäköisesti vastuullisempia kuluttajia, säästäjiä ja veronmaksajia. Tämä voi tukea yhteiskunnan taloudellista vakautta ja kestävyyttä.

Taloustaitojen opetus koulussa on avain tasa-arvon edistämiseen yhteiskunnassa. Se varustaa oppilaat elämään ja työskentelemään taloudellisesti vahvemmilla perusteilla, edistää sosioekonomista tasa-arvoa ja auttaa ylläpitämään vakaata taloudellista ympäristöä. Siksi talousosaamisen opetuksen lisääminen koulutusjärjestelmissä on investointi tulevaisuuteen, joka hyödyttää kaikkia.

Kirjoittaja toimii yrittäjyysasiantuntijana Ammattiopisto Lappian osaamis- ja työelämäpalveluissa.