Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Taiton au­to­ma­ti­soin­ti tuo pieniä muu­tok­sia Lapin Kansan ul­ko­asuun – toi­mi­tus voi kes­kit­tyä entistä enemmän si­säl­töön

Keskiviikkona ilmestyneet painettu Lapin Kansa ja Lapin kansa näköislehti syntyivät entistä nopeammin automatiikan ja tekoälyn ansiosta. Kaleva median lehdet ottavat Suomessa ensimmäisten joukossa käyttöön modernin taittojärjestelmän. Kyseessä on norjalaisen Aptoman kehittämä Dr-Edition -järjestelmä. Sillä taitetaan maailmalla tällä hetkellä noin 160 lehteä.

Taitto tarkoittaa toimituksellisen tekstin ja visuaalisten elementtien sommittelua visuaalisesti mielenkiintoiseen ja luettavaan muotoon.

Automaattiavusteisen taittojärjestelmän käyttöön ottamisen yhteydessä lehden rakenteeseen on tehty muutoksia. Pääkirjoitus säilyy sivulla kaksi, mutta samalla sivulla ei julkaista jatkossa toimittajien ja ulkopuolisten kirjoittamia kolumneja. Mielipiteellisiä kirjoituksia julkaistaan jatkossa lehden muilla sivuilla kolumneina, kommentteina ja analyyseinä. Lukijoiden mielipideaineistoa julkaistaan jatkossakin joka päivä Lappi puhuu -osastossa.

Uudistus tuo myös muita pieniä muutoksia. Artikkelin kirjoittajan nimi löytyy jatkossa artikkelin lopusta, ei alusta. Keskeisin syy nykyaikaisen taiton käyttöönottoon on se, että sen myötä toimitus voi työssään keskittyä entistä enemmän sisältöön ja sen kehittämiseen.

Projektipäällikkö Simo Hiltunen Kaleva mediasta muistuttaa, että vaikka jatkossa hyödynnetään automatiikkaa ja tekoälyä, jää journalistinen päätösvalta edelleen ihmiselle.

– Järjestelmä hakee kullekin jutulle parhaan mahdollisen taiton automaattisesti, mikä nopeuttaa työtä. Taittaja voi vaihtaa juttujen paikkoja ja etsiä erilaisia vaihtoehtoja.

Taittaminen nopeutuu eikä ennakkosuunnittelua tarvitse tehdä niin paljon kuin aiemmin.

– Keskimäärin taitto tehostuu noin 60 prosenttia. Toimitus työskentelee sisältö edellä ja painetun lehden taittotiimi etsii automatiikan avulla jutuille parhaan mahdollisen taiton, Hiltunen kertoo.

Median kuluttaminen on digitalisoitunut vauhdikkaasti. Artikkelit julkaistaan nykyisin pääosin ensin verkossa. Siellä juttua voidaan rikastaa ja laajentaa runsaalla kuvituksella, grafiikalla, linkeillä ja videoilla. Painettu lehti on silti monen lukijan mieleen. Taiton tehostaminen automatisoinnilla antaa paperilehdelle lisää elinaikaa.