somehitti: Maa­gi­set si­vel­ti­men vedot – Elsi Tau­riai­sen video sai rä­jäh­tä­vän suo­sion, yht­äk­kiä seu­raa­jia olikin reilun tu­han­nen sijaan 126 000

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Taas uusia päi­vä­ko­te­ja yk­si­tyis­tä­mis­lis­tal­la Ro­va­nie­mel­lä – Tee­ri­kal­lion van­hem­mat pel­kää­vät, että hyvä päi­vä­ko­ti ro­mut­tuu täysin

Viranhaltijat esittävät, että Teerikallion ja Lapinrinteen päiväkodit yksityistetään. Teerikallion lasten vanhemmat vaativat, että kokonaisuus arvioidaan tarkkaan.

Maiju Jolma-Taylor, Heidi Alatalo ja Matias Laivamaa sanovat, että suuri pelko on se, että oikeasti päätös on jo kaupungin päässä tehty, ja kuulemiset ovat vain muodollisuus.
Maiju Jolma-Taylor, Heidi Alatalo ja Matias Laivamaa sanovat, että suuri pelko on se, että oikeasti päätös on jo kaupungin päässä tehty, ja kuulemiset ovat vain muodollisuus.
Kuva: Tiia Haapakangas

Rovaniemellä suunnitellaan Teerikallion ja Lapinrinteen päiväkotien yksityistämistä.

– Esitämme, että niistä tulisi palvelusetelipäiväkoteja, palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa sanoo.

Kuoksan mukaan varhaiskasvatukselle asetettu säästötavoite edellyttää lisää toimenpiteitä. Teerikallion ja Lapinrinteen päiväkodit valikoituvat yksityistettäviksi kokonsa ja sijaintinsa vuoksi. Molemmissa on neljä ryhmää ja ne sijaitsevat lähellä keskustaa.

Muista pienistä päiväkodeista kaupunki on luopunut jo aiemmin kaupunkialueella. Kylissä niitä on.

– Yrittäjät eivät mielellään lähde haja-asutusalueelle, Tarja Kuoksa sanoo.

Pienet päiväkodit ovat kaupungille suhteellisesti kalliimpia kuin isot. Niihin on myös paremmat mahdollisuudet saada paikallisia yrittäjiä kuin suuriin.

Muutos astuisi voimaan ensi kesänä. Lapinrinteen päiväkodin säästö olisi 273 000 euroa ja Teerikallion 147 000 euroa. Yksityinen palvelu olisi 15–20 prosenttia halvempi.

Kuoksan mukaan hintaero koostuu pääsääntöisesti henkilöstökuluista ja siitä, että kunnallisessa toiminnassa hallinnollisia kuluja vyöryttyy varhaiskasvatukseen.

Kuoksan mukaan hintaero koostuu pääsääntöisesti henkilöstökuluista ja siitä, että kunnallisessa toiminnassa hallinnollisia kuluja vyöryttyy varhaiskasvatukseen.

Kaupungilla palkkakulut ovat korkeammat eri työehtosopimuksen vuoksi. Myös henkilöstön keski-ikä on korkeampi, mikä johtaa isompiin poissaolo- ja sijaismääriin. Lisäksi kaupungilla on enemmän työvoimaa avustamiseen ja johtamiseen.

– Laki velvoittaa tietyn hoito- ja kasvatushenkilöstömäärän suhteessa lapsimäärään. Avustavasta henkilökunnasta todetaan vain, että sen on oltava riittävällä tasolla, Kuoksa sanoo.

Erityisopettajapalvelut yksityisiin päiväkoteihin tarjoaa kaupunki. Kulut kirjataan yksityisen varhaiskasvatuksen kuluiksi.

Vanhemmat: taloudellisesti tehokas jo nyt

Heidi Alatalon 5-vuotias Oliver-poika siirtyi Teerikallion päiväkotiin, kun ilmeni tarve päästä integroituun erityiskasvatuksen ryhmään. Alatalon mukaan Oliverin kehitys on edistynyt huimasti Teerikallion päiväkodissa.
Heidi Alatalon 5-vuotias Oliver-poika siirtyi Teerikallion päiväkotiin, kun ilmeni tarve päästä integroituun erityiskasvatuksen ryhmään. Alatalon mukaan Oliverin kehitys on edistynyt huimasti Teerikallion päiväkodissa.
Kuva: Tiia Haapakangas

Vanhemmat saivat kuulla suunnitelmista viime torstaina. Teerikallion ja Lapinrinteen päiväkodeilla järjestettiin kuulemistilaisuudet alkuviikosta. Sivistyslautakunta kokoontuu päättämään asiasta ensi viikolla.

– Se viesti oli shokki. Vain vuosi sitten sanottiin, että tämä jatkaa julkisena päiväkotina vuoteen 2022, Maiju Jolma-Taylor sanoo.

Hänellä on kaksi lasta Teerikallion päiväkodissa, ja hän toivoo, että kaupunki ei hajottaisi yksikköä, joka toimii sekä laadun että talouden kannalta tehokkaasti.

Päiväkodin vanhemmat perustivat välittömästi Pro Teerikallio -ryhmän. Jolma-Taylor korostaa, että kyse on pidetyn yksikön puolustamisesta, ei yksityisten päiväkotien vastustamisesta.

– Siitähän jäisi jäljelle vain seinät ja kuori, Matias Laivamaa kommentoi yksityistämistä.

Heidi Alatalon perheessä muutos olisi vielä suurempi, sillä hänen 5-vuotias Oliver-poikansa on Teerikalliolla integroidussa erityiskasvatuksen ryhmässä.

– Hän oli aiemmin yksityisessä päiväkodissa. Lapsi oli harmiton, kun leikki yksin eikä puhunut. Diagnoosin myötä pääsimme tänne, ja täällä hän on puhjennut ihan kukkaan, Alatalo kiittelee.

Rovaniemellä yksityistämisaste Suomen kärkeä

Rovaniemellä päivähoidon yksityistämisaste on Suomen kärkeä, 37 prosenttia. Teerikallion ja Lapinrinteen myötä luku nousisi 42 prosenttiin. Nyt kaupungissa on 23 yksityistä päiväkotia 14 eri yrityksellä.

Kehitys lähti liikkeelle vuonna 2014, jolloin alettiin hakea parempaa tuottavuutta ja asiakkaille valinnanvaraa. Oman toimintansa kaupunki on keskittänyt isoihin yksiköihin. Monivuotinen muutostyö olisi vuoden päästä liki valmis. Sen jälkeen odotetaan vielä Nivavaaran ja Häkinvaaran monitoimitaloja sekä Muurolan päiväkotia.

Taloustavoitteisiin ei ole vielä päästy, mutta Kuoksan mukaan tänä vuonna se voi viimein onnistua. Kahtena aikaisempana vuonna kuluja tuli lisää, kun palvelujen käyttö kasvoi. Tänä vuonna kysyntä tasoittui, osin koronan ansiosta.

Yksityisen päivähoidon riskit nousivat tänä vuonna keskusteluun Touhula-ketjun talousvaikeuksien vuoksi. Rovaniemellä yhtiö lopetti kaksi päiväkotia, mutta  lapset saivat uudet varhaiskasvatuspaikat muualta.

– Meillä on palvelusetelitoiminnan riskienhallintasuunnitelma, ja tämä Touhulan kahden yksikön lakkautus meni sen mukaan, Kuoksa sanoo.

Rovaniemellä päivähoidon yksityistämisaste on Suomen kärkeä, 37 prosenttia. Teerikallion ja Lapinrinteen myötä luku nousisi 42 prosenttiin.

Integroidut erityiskasvatuksen ryhmät vain kaupungilla

Asiakkaiden tyytyväisyydessä ei ole Kuoksan mukaan olennaisia eroja yksityisen ja kunnallisen päivähoidon välillä. Asiaa seurataan laatukyselyin. Yksittäinen päiväkoti voi loistaa kyselyssä joko edukseen tai haitakseen, mutta näitä poikkeamia on Kuoksan mukaan sekä kunnallisissa että yksityisissä yksiköissä.

Palvelutasossakaan ei pitäisi olla Kuoksan mukaan olennaisia eroja, sillä varhaiskasvatus on lakisääteisesti määriteltyä palvelua. Perheen näkökulmasta keskeinen ero voi olla hinnassa. Kuoksan mukaan suurin osa yksityisestä varhaiskasvatuksesta on vuositasolla samanhintaista kuin kaupungillakin, mutta muutamat yrittäjät perivät lisämaksua.

Erityiskasvatusta ja esiopetusta pitää olla palveluseteliyksiköissä tarjolla samoin kuin kunnallisissa päiväkodeissa. Kaksi palvelua on kuitenkin tarjolla vain kaupungin päiväkodeissa: integroidut erityiskasvatuksen ryhmät sekä ympärivuorokautinen hoito. Teerikallion päiväkodissa on yksi kaupungin neljästä integroidusta ryhmästä. Jos päiväkoti yksityisestään, ryhmää siirtyy toiseen yksikköön.

Erityiskasvatusta ja esiopetusta pitää olla palveluseteliyksiköissä tarjolla samoin kuin kunnallisissa päiväkodeissa.

Kaupunki vastaa yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta, ja Kuoksa toivoo, että palautteet tulisivat myös kaupungin tietoon.

– Asiat pyritään kuitenkin hoitamaan aina ensin paikan päällä yksikössä, Kuoksa sanoo.

Tästä on kyse

Isoja muutoksia

Rovaniemellä 123 kunnallista ja 74 yksityistä päiväkotiryhmää.

Alla merkittävimmät ajankohtaiset muutokset.

Keskusta–Korkalovaara–Ylikylä

Ylikylän päiväkoti väistötiloissa. Laajenee 8-ryhmäiseksi, Koskikadun päiväkoti lakkaa.

Lapinrinteen ja Teerikallion 4-ryhmäiset päiväkodit esitetty yksityistettäviksi.

Uutta: Yksityinen Pilke-päiväkoti Ylikylässä ja kaupungin 10-ryhmäinen Ruokolammen päiväkoti.

Saarenkylän alue

3-ryhmäinen Naavametsän päiväkoti yhdistyy Napapiirin päiväkotiin, kun monitoimitalo valmistuu.

Ounasvaara–Pöykkölä

Pöykkölän ja Ounasmetsän päiväkodit liitettiin Poropolun päiväkotiin. Ounasmetsän tiloissa yhä kolme ryhmää.

Yksityinen päiväkoti Tiitiäinen kasvaa ja muuttaa Poropolulta uusiin tiloihin Pöykkölän päiväkodin tontille.

Tiitiäisen muuton jälkeen Poropolun päiväkoti laajenee 8-ryhmäiseksi.

Uutta: Kaupungin 10-ryhmäinen Mustikkaharjun päiväkoti Ounasrinteellä.